Icke svenskarnas del av våldtäkter i år 2015 var 77 %

13

Vi beställde några dokument från den Svenska Tingsrätten med sökord ”våldtäkt” rättshandlingar från året 2015. I sökandet var med Stockholms och Malmös tingsrättshandlingar. Sökningen enligt tjänsteman ger ej resultat till alla våldtäktsrättegångar och fällda domar, men söker random dem olika brottsfall där ordet våldtäkt är nämnd.

Som resultat fick vi en mängd av rättshandlingar där vi plockade upp bara dem där gärningsmannen har fått fällande dom av våldtäkt eller någon annan form av sexuell brott. Våldtäkt är det vanligaste brottsorsak. I sällsynta fall finns det brottsregistrering av sexbrott mot barn.

Efter det delade vi dem personerna efter namnet till grupper med svenskar eller icke svenskar. Man var inte helt säker på vissa få namn till vilken grupp dom skulle tillhöra så dem fick gå till gruppen svenskar.

Här är resultat:

  • Icke svenskarnas del av våldtäkter i år 2015 i procent är 77 %

  • Svenskarnas del av våldtäkter i år 2015 i procent är 23 %.

I andelsmässigt olika fall finns sammanlagd 56, utav icke svenskar är 43 stycken och svenskar 13 stycken.

Vi kunde omöjligen i förväg påverka till resultat av sökordet eller gränsande orsak såsom ålder eller liknande så sökandet gjordes enbart med sökordet ”våldtäkt”.

Källor:

Stockholms tingsrätt

Malmö TR Domar 2015

Advertisements

5 thoughts on “Icke svenskarnas del av våldtäkter i år 2015 var 77 %

  1. Ensimmäisen korrektuurin jälkeen/ efter första korrekturläsningen:

    2015: Andelen våldtäkter utförda av icke-svenskar var 77 %
    Svenskarnas andel av våldtäkter samma år var 23 %.

  2. Bara 53 stycke? Det väldigt få eller hur. Nå, felsta fallen burkar nyheter säga att ’ingen är hållen’ eller vad är det på svenska språkxxvvxxxvx

  3. http://avpixlat.info/2017/06/28/statistik-utomeuropeer-begar-nastan-alla-grova-valdtakter/ Enligt den här undersökningen utomeuropeer har fått 50% av alla våldtäktsdomar i Sverige mellan åren 2013-2017. Delen måste ha växt upp hela tiden på grund av Sverigestans galna invandringspolitik. Mångkulturella jugoslaver och romaner ligger i samma grupp som svenskar och finnar? Jag approximerar att män med utländsk namn gör över 80% av Malmös/Stockholms våldtäkter och mellan 60-70% i hela landet nu. Men absoluta mängdar är de viktigaste.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.