Vissa brott upphör medan nya brott föds

13

Kuvakaappaus 2017-07-22 09-09-13

 

På en finsk antirasistisk Facebookgrupp debatteras om den svenska bloggaren Andreas Magnussons inlägg som kristalliseras till en rubrik: ”Invandring ökar, brottsanmälningar minskar”.

Skribenten hävdar att brottsfallen inte har ökat p g a invandringen.

Ett exempel Magnusson tog fram var att misshandelsfallen minskat med 7 %, stölder med 4 % och olaga hot med 2 %. Magnusson tog fram att t ex. bilstölder har minskat med 58 %. Därtill också att bankrånen har minskat dramatiskt. År 2008 begicks 91 bankrån, men förra året, 2016 begicks bara 6 bankrån.

 

1925a8fa-5df5-45de-810e-ff22747cf83c_560_420

 

Vi tar en närmare titt på dessa saker:

Bilstölder: Bilstölder började minska på 2000-talet tack vare så kallad startspärr som togs i allmänt bruk på 2000 talets början. På 1990 talets bilstölder där bilen startades på bilparkeringen med hjälp av en skruvmejsel eller något liknande verktyg, begicks i Sverige tiotusentals. När sedan startspärr blev obligatorisk på alla bilar har bilstölder upphört när bilar utan startspärr har försvunnit ur bruk. Just nu på våra vägar finns det bara hobby- och veteranfordon samt några enstaka 80 tals bilar som är inte utrustade med startspärr.

På 2000 talet har det bevisligen inte skett en enda bilstöld där fordonet skulle ha stulits genom att bryta ner startspärren. Fordonet går självklart att stjälas på andra sätt, t ex genom att lyfta bilen till en trailer eller genom att dra bilen från platsen eller att få bilen i bruk på ett annat sätt t ex via provkörning, att man helt enkelt inte lämnar tillbaka bilen eller att man får tillgång till bilens nycklar. Det är ett självklart faktum att startspärren sänkte bilstölderna dramatiskt och att den typen av brott så småningom gick till historien.

Invandringen har alltså ingenting att göra med den dramatiska minskningen av bilstölder.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-28-28

Bankrån: Bankrånens historias guldera var under 1990 talet. På den tiden rånades banker med jämna mellanrum. På 2000 talet började bankbranschen att skydda sig. Först kom pansarglasen till bankdiskar, sedan kom de tidslåsta bankvalven och olika typer av färgpatron- och DNA-skydd. I nutid har väldigt få banker ens kontanthantering. I praktiken går det alltså inte att råna en bank p g a att det inte finns kontanta medel och i de fall detta finns är skyddsåtgärderna så effektiva att rånaren nästintill har omöjligt att komma åt pengarna.

Det är extremt oärligt att sammankoppla bilstölder och bankrån med flyktingar från tredje världen och påstå att fast invandringen från de länder har ökat har dessa ovanstående brott minskat. På samma sätt kunde man påstå att checkbedrägerier har minskat med invandringen. I våra nordiska länder finns inte ens checksystem i bruk längre. Hur många födda på 90-talet vet ens vad en check är?

Invandringen har alltså inget samband med minskning av bankrån att göra.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-31-09

Misshandelsfallen: Magnusson påstår i sin artikel att misshandelsfallen har minskat med 7 %. I vilken tidsperiod kan man fråga? Om vi tar samma tidsperiod som i tidigare statistik visar siffrorna följande: misshandelsfallen har ökats märkbart.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-34-55

Stölder: Stöldbrotten verkar ha minskat märkbart de senaste 20 åren.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-36-53

I artikeln berättas, att i varje fall två typer av brottsgrupper har ökat: sexualbrotten med 4 % och narkotikabrotten med 8 %. I de här brotten kan man se klart en stigande trend. Samma gäller olika typ av nätbedrägerier vilka har ökats markant. Många av de förr så vanliga brotten som inte gäller de som utförts på nätet har minskat. Nätbedrägerier har ökat och på 1990 talet var internet fortfarande ett mysterium och 10 år senare var det inte så vanligt förekommande såsom det är i nutid.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-45-08.png

Magnusson berättar inte om de mest grundläggande ämnen som sätts i samband med invandrare från tredje världen.

Bilbränder har ökat kolossalt från 90 talet och framåt. Under 1996 fanns det uppsåtligen antända bilar 200 i hela landet och endast i förra sommaren brändes det nästan lika många bilar enbart i Malmötrakten. När man sedan tar hänsyn till att fallen av bilbränder skett huvudsakligen i invandrartäta områden då är det självklart att den här typen av brott rent av är ett invandrarbrott.

 

kuvakaappaus-2017-07-22-21-04-33 (1)
Bilbränder

Kravallbrotten: På 90 talet skedde inte en enda riktig kravall som sker i nutid. Nu sker minst några stycken per år. På 90 talet inträffade endast några tämligen fredliga gatuuppror men de går ej att jämföra med det nya fenomenet orsakat av invandrare från den tredje världen. På 2000 talet har det förekommit tiotals större kravaller som har pågått ofta från en hel dag till veckor och den mest välkända fallen är Rosengård 2008, Uppsala och Eskilstuna 2012, Uppsala 2016 etc.

Det medialt mest kända upploppet var ändå ”Husbykravallerna” Upploppen i Husby som är en förort till Stockholm bröt ut på kvällen den 19 maj 2013 då ungdomar i Husby satte minst 100 bilar i brand. Dessa upplopp fortsatte under ytterligare fem nätter och oroligheterna spred sig till andra förorter i Stockholm men även till städerna Borlänge, Gävle, Falun, Linköping, Växjö, Umeå och Örebro. Polis och blåljuspersonal hade ett massivt arbete och många blev skadade.

Därtill har mindre kravaller skett som till exempel i Rinkeby 2017 och numera sker en kravall i det närmaste månatligen. I dessa kravaller är den materiella förlusten hundratusentals euro.

Dessa kravallbrott som sker i invandrartäta förorter är där gärningsmännen är personer som flytt hit från tredje världen. Svenskar finns inte inblandade. Kravaller och bilbränder går ofta hand i hand även om bilar bränns även utan någon kravall.

Störning av polisens, brandkårens och övrig blåljuspersonal såsom ambulanspersonalens arbete: Ett nytt fenomen som aldrig förekom på 1990 talet har blivit en trend med invandrare från tredje världen. Det har blivit ett trendbrott att ringa till larmcentralen med ett falsklarm (även kallat police-fishing) för att få polisen eller brandkåren att komma till platsen och där börjar då stenkastningen. Bilbränder släcker man inte utan att polisen gör en riskanalys till brandcentralen om brandplatsens säkerhet. Det finns händelser där ambulanspersonal har blivit tvingade att söka skydd med patienten i trappuppgången till huset p g a att de har blivit offer för stenkastning. I ett fall avled en hjärtinfarktpatient för att ambulanspersonalen inte kunde gå till bilen p g a stenkastning och kunde således inte åka till sjukhuset med patienten.

Eldvapenbrott har ökat markant på 1990 talet. I invandrartäta områden i Malmö, Stockholm eller Göteborg finns det en större vapenarsenal än någonsin.

 

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-41-37

Vi kunde observera tack vare en liten kontroll att antirasister fortsätter med desinformation för sina följare.

Lägg märke till:

  • Vi har i vår artikel använt statistik som vi hämtat från BRÅ. Länken dit hittar du nedanför och det är fritt fram att söka statistik där:

http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

  • Siffror i statistiken är anmälda brott och inte rättsbeslut. Fallen kan ha preskriberats för att det har nått åklagarstadiet eller ett fall som stoppats.

(!) Gällande mord och dråp kan det finnas stora skillnader beroende på vilken statistik man använder. I de fall BRÅ berättar om våldsbrotten som lett till död är antalet 106 fall under 2016. Men gällande gjorda brottsanmälningar är summan 338. Hur kan skillnaden mellan de anmälda våldsbrott och våldsbrotten som lett till död enligt BRÅ vara så enorm? Är de sista av händelserna så kallade öppna fall? Man kan förstå skillnaden gällande stölder och liknande fall, men kan det bli så många olösta fall gällande mord och dråp?

Kuvakaappaus 2017-07-24 16-49-06

Advertisements

3 thoughts on “Vissa brott upphör medan nya brott föds

  1. Skolan har blivit en vanlig plats för sexualbrott:
    ”för 1 dag sedan – Under 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige. 2 436 av dem ska ha inträffat i skolan. Mörkertalet antas vara enormt.”

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.