Yhdenvertaisuusvaltuutetun päätös Ville Tavion (ps.) kanteluun ns. varastomies-jutussa

13

Kuvakaappaus 2017-11-16 10-28-27

Yhdenvertaisuusvaltuutetun päätös Ville Tavion (ps.) tekemään kanteluun kantaväestön syrjintään työharjoittelussa. (ns. varastomies-tapaus).

________________

TIEDOTE

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisu:

Kantaväestön syrjintä työharjoitteluun otossa laillista – juristikansanedustaja ei hyväksy

 Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ratkaissut kantelun kantaväestöön kohdistuneesta syrjinnästä, jossa noin 2 500 euron kuukausipalkkaan johtavaan varasto- ja hyllytystyön työharjoitteluun hyväksyttiin vain maahanmuuttajia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin vaan katsoi, ettei voida riittävän yksiselitteisesti ja selvästi olettaa, että kyse on syrjinnästä tai muusta yhdenvertaisuuslain vastaisesta menettelystä.

Vastauksessa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta sanotaan:

”Ymmärrämme, että voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että hankkeeseen voi hakea mukaan ja sen kautta koulutusta sekä työpaikan saada vain työtön maahanmuuttaja mutta ei kukaan toinen henkilö, vaikka kyseinen henkilö olisikin esimerkiksi työtön ja täyttäisi hakukriteerit.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi tästä huolimatta, että kyse ei ole syrjinnästä. Ratkaisun perustelussa todetaan: ”Kaikki epäsuotuisa kohtelu tai epäedulliseen asemaan asettaminen ei kuitenkaan ole syrjintää. Jos esimerkiksi on esitettävissä lakiperusteinen sekä tavoitteiltaan hyväksyttävä ja keinoiltaan oikeasuhtainen (asianmukainen, tarpeellinen ja kohtuullinen) oikeuttamisperuste, ei kyse ole syrjinnästä.” Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan toiminta näyttää perustuvan kotoutumislakiin sekä valtion kotouttamisohjelmaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pohtii vastauksessaan asiaa myös toisesta näkökulmasta: ”Ei ole poissuljettua, että esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön, jonkin muun viranomaisen taikka hankkeeseen osallistujien valinnasta vastaavan yrityksen katsottaisiin syyllistyneen syrjintään tai muuhun yhdenvertaisuuslain mukaiseen menettelyyn, esimerkiksi jos kävisi ilmi, että hankkeen avulla työllistettäisiinkin henkilö tai henkilöitä, joilla on jo ennen hankkeeseen osallistumista erinomaiset mahdollisuudet työllistyä maahanmuuttajataustastaan huolimatta, mutta samalla yksittäisen ei-maahanmuuttajataustaisen henkilön tai henkilöryhmän työllistämistä edistävät palvelut samanlaisiin tehtäviin olisi laiminlyöty täysin huolimatta kyseisen henkilön tai henkilöiden huonosta työllistymismahdollisuuksistaan.”

Perussuomalaisten juristikansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Tavio pitää yhdenvertaisuusvaltuutetun ratkaisua vääränä. Asian kannalta ratkaiseva yhdenvertaisuuslain 12 § on jätetty ratkaisussa täysin huomioimatta.

Tavio toteaa, että yhdenvertaisuuslain 12 § mukaan erilaisen kohtelun oikeuttamisen tulee perustua työtehtävien laatuun. Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastauksessa ei tällaista tulkintavaihtoehtoa ole tapaukseen liittyen esitetty. Tavion mukaan laki ei anna mitään perustetta sallia maahanmuuttajien suosimista varastotyöhön tai työharjoitteluun pääsyssä.

Tavio pitää erikoisena myös sitä yhdenvertaisuusvaltuutetun arviota, että maahanmuuttajat olisivat huomattavasti kantaväestöä huonommassa työmarkkina-asemassa varasto- ja hyllytystöissä.

Ville Tavio

kansanedustaja (ps.)

Advertisements

11 thoughts on “Yhdenvertaisuusvaltuutetun päätös Ville Tavion (ps.) kanteluun ns. varastomies-jutussa

  1. Kapina se on tehtävä,ei nuitten saatanan mädättäjien kanssa muuten asiat hoidu.

 1. Mikkelissä juhlitaan itsenäisyyspäivää monikulttuurisessä merkeissä. On ruokatarjoilua, torvisoittokuntaa et cetera. Harmi vain että tilaisuuteen ei suomalaiset pääse.

 2. Näin se homma etenee. Katsokaas, asia on niin että toiset on vaan yhdenvertaisempia kuin toiset. Uhri olympialaiset elää ja on voimissaan.

 3. Kuin suoraan Orwellin Eläinten vallankumouksesta. Toiset on tasa-arvoisempia kuin toiset ja kantasuomalaiset saavat yhä enemmän työhevosten taakkaa. Eipä olisi uskonut – ja tällainen saa siunauksen Pohjoismaisessa demokratiassa!?
  Ei muuta kuin muistakaa käyttää äänioikeutta.

 4. ”Kaikki epäsuotuisa kohtelu tai epäedulliseen asemaan asettaminen ei kuitenkaan ole syrjintää…Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan toiminta näyttää perustuvan kotoutumislakiin sekä valtion kotouttamisohjelmaan.”

  Niinpä niin. Kantaväestön asettaminen epäedulliseen asemaan, ja kantaväestön epäsuotuisa kohtelu ei siis ole syrjintää, koska apartheid-valtion apartheid-lainsäädäntö nimenomaan on luotu syriväksi ja eriarvoistavaksi maan alkuperäisväestöä kohtaan.

 5. On ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa, kun kansa, heimo, klaani, kylä tmv. ei aseta omaa etuaan muiden edun edelle. Ja se on helvetillistä.

 6. Samoilla perusteilla voin siis laatia työpaikkailmoituksen, jossa haen yli viiskymppisiä kantasuomalaisia työttömiä (syrjäytymisvaara), tai voinhan pelata ulkomaalaiset pois pelistä vaatimalla hyvää suomenkielen taitoa.

 7. Idiootti Suomaliset tuovat seitsemännen vuosisadan sisäsiittoisia terroristi loiselukoita maahan. Kaivavat omia hautojaan. Ainoa syy jonka takia ne ovat Suomessa on kun kuulivat että siellä typerät suoltavat rahaa käteen loputtomasti.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.