Jyväskylä kouluttaa kotoutumisen kokemusasiantuntijoita

c9d3ad5ec73926ffad8cf66efb89125eebd3c087.jpg

Jyväskylä panostaa tulevaisuuteen ja nyt kaupunki onkin kouluttanut ensimmäiset pakolaistaustaiset maahanmuuttajat kotoutumisen kokemusasiantuntijaksi. Ensimmäiset seitsemän valmistunutta saivat eilen päästötodistuksen.

Kokemusasiantuntija on pätevöitynyt tehtäväänsä omien kokemustensa kautta ja saanut siihen päälle kokemusasiantuntijan koulutuksen. Koulutus on kesän aikana sisältänyt 60 tuntia luentoja, ryhmätapaamisia ja työharjoittelua.
Projektityöntekijä Mervi Sirviö Kotoisa-hankkeesta kertoo Jyväskylän kaupungin nettisivuilla:
– Esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden omakohtaisia kokemuksia pakolaisuudesta ja kotoutumisesta on koulutuksessa työstetty elämäntarinoiksi. On myös käyty läpi kotoutumisen onnistumisia ja haasteita sekä sitä, miten ne on pystytty kääntämään voimavaroiksi oman elämän rakentamisessa.
Kokemusasiantuntija ovat jatkossa uusien alueelle muuttaneiden maahantulijoiden apuna ja tukena heidän kotoutumisessaan ja kouluttamassa uusia kokemusasiantuntijoita.
Toisinsanoen turvapaikkamaahanmuuttaja, joka on kotiutunut, kertoo jatkossa muille tulijoille kuinka kotiutua.

Subscribe
Notify of
guest
23 Kommenttia
Vanhimmat
Uusimmat Peukutetuimmat
Inline Feedbacks
View all comments
Valtsu
Valtsu
7.8.2018 10:57

Kokemusasiantuntija, ei saatana nyt ei kestä! Aika pitkällehän tuo tarkoittaa sitä, että ihminen työllistyy (työllistetään), koska hän on olemassa. Jäisikö työllisyystilastoon yhtään mamua, jos nämä olemassaolonsa takia työllistetyt laskettaisiin pois? Muutama bussikuski?

Nestori Lundahl
Nestori Lundahl
7.8.2018 10:59

Läpeensä korruptoituneista emävalehtelijoista tehdään asiantuntijoita jotka opastavat omiaan pumppaamaan itselleen mahdollisimman paljon veronmaksajien rahoja.

Tehdäänkehitysmaayhdessä
Tehdäänkehitysmaayhdessä
7.8.2018 12:45
Vastaa...  Nestori Lundahl

Mahtuu tähän joukkoon muutama ”kantasuomalainenkin” ; Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori, Tulkkipalvelukoordinaattori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava, Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet -linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti, Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi, Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja, Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, Naapuruus-sovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkki, Aputulkki, Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, Monikulttuuripedagogi, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija, Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri, Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Monikulttuurinen osaaja, Suomen somalia -verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja, Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija
Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja, Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, Monikulttuurisen asumisen aluevastaava, Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen johtaja, Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan, Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, Maahanmuuttajatyön koordinaattori, Maahanmuuttajien yritysneuvoja, Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, Maahanmuuttajaopettaja, Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä, Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja, Maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori, Maahanmuuttajien järjestökonsultti, Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija, Romanit työelämään -hankkeen johtaja, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja, Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori, Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori, Pakolaistyön ohjaaja, Kulttuuritulkki, Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja, Kieliavustaja, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja, Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö, Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja, Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja, Asioimistulkkikeskuksen johtaja, Maahanmuuttotyöryhmän johtaja, Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja, Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja, ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja, Pakolaistyönohjaaja, Omakielineuvoja, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija, Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori, Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja, Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja, Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja, Maahanmuuttokonsultti, Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja, Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs, Maahanmuuttajakonsultti, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja, Maahanmuuttajatoimittaja, Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja, Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä, Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja, Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja, Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto, Monikulttuurisuuden erityisasiantuntija, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi, Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö, Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö, Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamies, Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotikotitalouden neuvoja
Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektipäällikkö, Monikulttuurisen tyttötyön johtaja, Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja, Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus -hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö, Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö, Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö, Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, Monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja, Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, Maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja, Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, Maahanmuuttoyhdyshenkilö, Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, Monikulttuurisuusläänintaiteilija, Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, Kotikielenavustaja, Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, Maahanmuuttajien hakemustallentaja, Monikulttuurisuusasioiden päällikkö, Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, Monikulttuuritulkki, Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, Maahanmuuttohallinnon johtaja, Monikulttuuri kouluttaja, Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, Kulttuurivälittäjä, Maahanmuutto-osaston suunnittelija, Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, Pakolaisneuvonnan juristi, Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Positiivisen diskriminaation johtaja, Monikulttuurisuusasiain päällikkö, Maahanmuuttajien seutuohjaaja, Rasismin vastaisen työn asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, Maahanmuutto-osaston osastopäällikkö, Kotoutumisvalmentaja, Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, Omakielinen kotoutumisvalmentaja, Rasismintutkija, Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, Rasismin vastainen työryhmä, Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, Pakolaisneuvonnan Paperittomat -hankkeen koordinaattori, Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä

Jari
Jari
7.8.2018 12:57

Me niin tienataan täällä..

Luca
Luca
7.8.2018 14:56

Kukaan ei huomaisi yhtään mitään, vaikka nuo kaikki virat lopetettaisiin tänään. Koska ovat täysin turhia.

Valtsu
Valtsu
7.8.2018 19:12
Vastaa...  Luca

Totta kai huomaisi. Mistä luulet lukutaidottomien vuohipaimenten oppivan tukikuppaamisen?

Asiantuntijakokemuksen kokemusasiantuntija.
Asiantuntijakokemuksen kokemusasiantuntija.
7.8.2018 11:13

Tällaisia kaikkia mahdollisia kyhäelmiä on kokeiltu Ruotsissa ja ne päättyvät yleensä aina rikosilmoitukseen ja oikeudenkäyntiin.

Ole kiltti ja kanna pakin pakit.
Ole kiltti ja kanna pakin pakit.
7.8.2018 11:16

Nämähän ovat suorastaan kullanarvoisia kun ne 100.000 pakia marssivat Venäjältä Suomeen.
PS. Pakit ovat myös kovia jätkiä riisinkeitossa.

pöh
pöh
7.8.2018 11:41

Siis kertoo kuinka maksimoida suomalaisten verorahojen huijaaminen eri tavoilla?
Joistain maista tulleet ”kotoutuvat” ja sopeutuvat yhteiskuntaan ilman pienintäkään ongelmaa, ovat ahkeria ja alkavat tuottamaan melko nopeasti.
Ja toiset taas tarvitsee tämmöisiä ”töitä” joilla ei ole mitään muuta käyttöä kuin että näyttää tilastoissa työllistyneeltä juhlapaikanhakijalta. Ja paljonko se ”työllistyminen” maksaa, no ihan hel**tin paljon ilman mitään hyötyä ja tuottoa.

Anonymous
Anonymous
7.8.2018 11:42

Kyllä tämä suomi on täysin järkeä vailla, nämäkin ketkut koulutuksineen maksetaan kalliisti veronmaksajien kukkarosta. Paraikaa nyt käydään vvministeriöissa budjettineuvotteluita, kenen kukkkarosta taas miljardit kupataan ja ministrit silmät suurella haaveilee kymmenistä tuhansista elätettävistä lennätettäväksi suomeen.

Ei kestä aaaarrrrgggghhhhh
Ei kestä aaaarrrrgggghhhhh
7.8.2018 12:22

Nykyään hullut ovat viroissa.
Ennen ne olivat sentään lukkojen takana.
Ei v…. tätä hulluutta!

Ilmari
Ilmari
7.8.2018 12:58

Vihreät voittivat kuntavaalit Jyväskylässä. Seuraukset alkavat nyt näkyä. Vihreitä äänestäneellä ei ole moraalista oikeutta arvostella toimintaa.

Sormet muiden taskussa
Sormet muiden taskussa
7.8.2018 15:41
Vastaa...  Ilmari

Pitää paikkaansa. Tämä tapaus on tietysti se kusetuksen huippu, mutta myös muilla aloilla vihreiden parasiittien myyräntyö alkaa näkyä.
Esimerkkinä vaikka yksityisautoilijoiden kimppuun käyminen hävittämällä kadunvarsiparkkipaikkoja. Kiusa se on pienikin kiusa, varsinkin kun ihmiset tarvitsevat autoja, eikä niitä voi oikein taikoa maailmasta poiskaan.

Valtsu
Valtsu
7.8.2018 19:17
Vastaa...  Ilmari

Se on opiskelijakaupungin hinta. Missään ei olla niin pihalla reaalimaailmasta kuin yliopistolla. Keski-Suomen ruoska, Touko, sitten sählää valtakunnan tasolla.

kanander
kanander
7.8.2018 13:21

Olisipa kiinnostavaa lukea vuosittain saavutetuista tuloksista, jos sellaisia on asetettu. Jyväskylää hallitsevat ämmät ja ämmämäiset vihreät ja demarit.

Anonyymi
Anonyymi
7.8.2018 15:55
Vastaa...  kanander

Varsinaiset mekkoeinarit asialla puheenjohtajanaan Touko Aalto. Edellinen saavutus olikin terveyspalvelujen laajentaminen laittomasti maassa oleville.

Alarik Lundin
Alarik Lundin
7.8.2018 15:40

Entäs jos suomalaisista työttömistä tehtäisiin kyykyksestä selviämisen kokemusasiantuntijoita, jotka kouluttaisivat kaikista työttömistä samanlaisia asiantuntijoita jotka tukisivat valtion palkkaamana toinen toisiaan? Suomeen saataisiin täystyöllisyys saman tien.

Anonyymi
Anonyymi
7.8.2018 16:04

Tällaisia kokemusasiantuntijoita ”koulutettiin” muutamia vuosia sitten romaneista. Tuloksista ei ole kuulunut yhtään mitään ja se todennäköisesti oli pelkkä turha rahanmeno ilman minkäänlaisia vaikutuksia romanien rikollisuuteen tai työnteon välttelyyn.

Seppo Huhta
Seppo Huhta
7.8.2018 18:55

Eli siis sulle maksetaan ”asiantuntijapalkkio” siitä,että olet olemassa. No voihan vee.Tälla keinoin mamujen työllisyysprosentti on ihan kohta 100 ja Vihreet on tyytyväisiä.

Anonymous
Anonymous
7.8.2018 20:13

Voi tsiisus että on sairasta meininkiä,onko länsinaapurista otettu mallia ?

Karri Nyman
Karri Nyman
8.8.2018 05:01

Tehokkain kotoutuminen tapahtuu elintasopakolaisille heidän kotimassaan.
Suomessa se taphtuu, kun jätetään se oma kulttuuri vähemmälle, mennään töihin ja opitaan siinä samalla kielitaito. Et voi kotoutua jos elää edelleen, kuin kotona somaliassa tms.
Jaa mitäkö tiedän? Olisikohan jotain käytännön kokemusta?

huugo
huugo
8.8.2018 06:18

Somaleissa on paljon noita ”asiantuntijoita”ja ”tiiminvetäjiä” Työasuksi kelpaa vain paras puku ja hieno rolex ranteeseen jonka valtio kustantaaa tottakai. Näin lomien loputtua on työläisten hyvä muistaa tämä kun palaavat sorvin ääreen ja maksut alkavat taas nousta ja lisävelkaa otetaan talouskasvusta huolimatta. Tosin syyksi YLE:n uutissa sanottiin työttömät ja nimenomaan pitkäaikikaistyöttömät. Muu selitys on valeuutisia.

Ike
Ike
8.8.2018 20:50

Eivät sitten byrokraatit löydä sellaista asiaa jossa mentäisiin niin paljon riman alta ettei seuraavana päivänä löytyisi uusi rimanalitus, Jos näin toimii demokratia niin täytyy kai alkaa ajatella muita vaihtoehtoja. Jossain vaiheessahan ihmiset todella ottavat lain omiin käsiinsä.