Oulun kotouttamisohjelma vaatii oululaisia kaksisuuntaiseen kotoutumiseen

Kotoutuminen on kaksisuuntaista: maahanmuuttaja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja…  Arkiset kohtaamiset päiväkodissa, koulussa, työpaikoilla ja muissa yhteisöissä kasvattavat keskinäistä ymmärrystä.

Poiminnat ovat Oulun kaupungin kotouttamisohjelmasta 2018-2021, “Yhdessä kotoutuva Oulu”.  Oulun johtavat politiikot aikovat jatkossakin viedä kolmansista maista tulevia miehiä päiväkoteihin ja kouluihin vierailulle, jotta suomalaiset nuoret kotoutuisivat. Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan mukaan “Kahdensuuntaisen kotoutumisen näkökulmasta kaikki kuntalaiset ovat osallisia kotoutumisprosessissa”. Tavoitteena on kotouttaa oululaiset kolmansista maista tulevien miesten ehdoille.
Kaupunginjohtajan mukaan Oulun kansainvälisyys näkyy kaupungin kulttuurissa; Oulusta on lähdetty työn perässä Amerikkaan, Ruotsiin ja Etelä-Suomeen ja sota-aikana Ruotsiin. Maahanmuuttajien myötä (Laajala tarkoittaa tässä kolmanista maista tulevia ns. sotaa, vainoa ja kidutusta pakenevia miehiä, ei oikeita maahanmuuttajia!)  oululaisuus on saanut uusia vivahteita eikä ole enää yhtä tapaa olla oululainen. Kaupunginjohtaja tarkoittaa tässä sitä, että esimerkiksi alaikäisiin pikkutyttöihin kohdistuva grooming on osa oululaisuutta. Laajalan mukaan tieto kulkee nopeasti, joka onkin totta. Arabiaanomiesten keskuudessa Facebookissa onkin hyvin kattava verkosto, jossa kerrotaan tietoa miten ja missä pikkutyttöjä voi ja kannattaa metsästää.

 
Kaupunginjohtajan mukaan Oulun kotouttamisohjelma on laadittu, koska suomalainen yhteiskunta kokee suuria muutoksia. Suomen väestö pienenee ja vanhentuu ja sitä myöten kansalaisten ja oululaisten on hyväksyttävä se tosiasia, että kolmansista maista tulevat miehet ottavat jatkossa vetovastuun Suomesta.
– Digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työmarkkinoita ja sen myötä luodaan uusia ja erilaisia työpaikkoja ja –tehtäviä. Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä, koska kaikkien työpanosta tarvitaan. Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön merkitys hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpidossa kasvaa ja julkisten palvelujen rinnalle tulevat yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut, Laajala kirjoittaa. Hän tarkoittaa sitä, että kehitysmaista tulevat miehet ovat välttämätön voimavara oululaiselle tulevaisuudelle.
Laajalan mukaan kotouttaminen ei ole yksin viranomaisvastuu vaan siihen tarvitaan yhteisiä voimavaroja. Kansalaisyhteiskunnan tehtävä on ylläpitää monimuotoisuutta ja elinvoimaista kaupunkikulttuuria.
Jos haluaa lukea koko kotouttamissuunnitelman sen voi ladata alta linkistä. Kannattaa kuitenkin ennen lukemista viedä kaikki rikkoontuva tavara pois lähistöltä.
Oulun_kotouttamisohjelma