Kokkolan elokuvakohu saa uusia muotoja

Kokkolan taanoinen elokuvakohu on saanut mielenkiintoisia piirteitä moneltakin suunnalta. Yle Svenskanin artikkelin siteraaminen sai aikaan sen, että koko asia levähti Pt-median kautta maailmalle. Asiasta kerrottiin jopa Unkarin valtiollisen television lähetyksessä.

Nyt tietyt tahot ovat alkaneet väittämään, että juttua siteerattiin ”väärin”. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ilmestyvä Keskipohjanmaa kertoo, että ”Ylen uutista alettiin lainata medioissa, joiden kohdalla sekä yhteystietojen että päätoimittajien tietojen löytäminen on hyvin hankalaa ja jotka eivät ole sitoutuneet journalistin ohjeisiin. Piirteet voivat viitata valeuutisiin.”
Suurin ongelma näyttää olevankin se, että Yle Svenskanin artikkelia on siteerattu ”väärässä mediassa” ja sen pohjalta lähdetty väittämään aivan päivänselvää asiaa päinvastaiseksi. On väitetty, että mitään sakkomaksua ei olisi ollut. Mutta, kun katsoo Yle Svenskanin artikkelia niin siellä sanotaan:

”Se den eller böta 10 euro

Skolan skickade innan biobesöket ut ett mejl till eleverna om att de måste delta i förevisningen. Annars skulle det räknas som olovlig frånvaro. Eleverna skulle också bli tvugna att böta 10 euro om de blev borta.
– Vi gick ut med den informationen för att undvika skolk. Staden har satsat pengar för att kunna visa den här filmen och man får inte vara olovligt frånvarande från skolans verksamhet.”

Suomennettuna:

”Katso tai maksa 10 euron sakko. Koulu lähetti ennen elokuvaa oppilaille meilin, että heidän oli osallistuttava elokuvan katsomiseen. Muutoin se laskettaisiin luvattomaksi poissaoloksi. Oppilaat saisivat sen lisäksi 10 euron sakon jos he olisivat poissa.  – Lähetimme tämän informaation välttääksemme lintsausta. Kaupunki oli panostanut rahaa elokuvaan voidakseen näyttää sen ja koulun toiminnasta ei saa olla luvattomasti pois.”

Artikkelissa puhutaan yksiselitteisesti sakosta. Ruotsin kielen ”böta” sanalle ei ole mitään muuta vastinetta kuin ”sakko”. Ruotsinkielinen ymmärtää aivan yksiselitteisesti artikkelin siten, että siinä oppilaat joutuvat katsomaan elokuvan tai maksamaan sakon.
Artikkelissa sanotaan niin ikään:

”Ett tiotal elever från Karleby svenska gymnasium slapp se filmen då de hänvisade till sina värderingar och sin tro.”
”Kymmenkunta oppilasta Kokkolan ruotsinkielisestä lukiosta jätti elokuvan katsomatta koska he vetosivat arvoihinsa ja uskoonsa”.

Tässä vaiheessa lukija ei voinut päätellä, että joutuivatko nämä arvohin ja uskoon vetoavat oppilaat myöskin maksamaan sakkoa. Artikkeliin on lisätty jälkeenpäin selvennys, jossa sanotaan, että rehtorin mukaan esimerkiksi uskoonsa vetoamalla elokuvaa ei tarvinnut katsoa ja sakkoa joutuivat maksamaan vain ne, jotka lintsasivat koulusta elokuvan ajan. Tämä asia ei tullut alkuperäisessä tekstissä selvästi esille, siihen viittasi vain ylläoleva lause. Mutta kuten sanoin siitä ei voinut päätellä kuuluiko sakko myös uskoon vetoaville oppilaille.
Mutta, jokatapauksessa oppilaat joutuivat yhtä kaikki maksamaan sakkoa jos he eivät menneet katsomaan elokuvaa. Elokuvaa ei tarvinnut katsoa, jos vetosi vaikkapa uskoonsa ja arvoihinsa, mutta jos vain jätti menemättä elokuviin joutui sakotetuksi. Tämä on yksiselitteisesti katso, tai maksa sakko.
Kysymys kuuluukin, että kuka kirjoitti valeuutisen? Ei oikeastaan kukaan. Pt-media ei ole missään vaiheessa väittänyt, että artikkeli olisi mitään muuta kuin Yle Svenskanin siteerausta. Joten, miten juttu muuttuu ”valeuutiseksi” kun se julkaistaan Pt-mediassa?