Oulun syyttäjänviraston tiedote: Lisää syytteitä nostettu Oulun seksuaalirikosvyyhdissä

Oulun kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteitä Oulussa 7.7.–7.10.2018 tehdyistä seksuaalirikoksista.

Syytteeseen on asetettu vuonna 1975 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies, joka on tällä hetkellä vangittuna todennäköisin syin teoista epäiltynä. Syytteet koskevat törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta. Vastaaja on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.
Haastehakemus on 22.2.2019 toimitettu Oulun käräjäoikeuteen, jossa rikosasia käsitellään (syyttäjänviraston asianumero R 19/750, käräjäoikeuden asianumero R 19/811). Käräjäoikeus päättää käsittelyn aikataulusta. Haastehakemus ja siihen liittyvä esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi, kun asia on ollut ensimmäisen kerran esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei käräjäoikeus toisin määrää.
Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.
https://oikeus.fi/syyttaja/fi/index/tiedotteet/2019/02/oulunsyyttajanvirastontiedotelisaasyytteitanostettuoulunseksuaalirikosvyyhdissa.html?fbclid=IwAR0UWZKNuWfcyW1dIuWJflxloyl-jvnvqfvuDTE-1r6MzTCp4ZbKPkYmIvM


 
Huomenna alkaa käräjät ainakin yhtö henkilöä vastaan. Barhum Abdullhadia syytetään törkeästä raiskauksesta. Istunto alkaa Oulussa klo 9.00. Asian käsittely jatkuu 12.3. ja 13.3. Päätös saatanee joskus huhtikuun alussa.