Älmhultin kunta panostaa tulevaisuuteen, opettaa yksintulleille tyttölöiden iskemistä

Älmhultin kunnassa laitetaan hyvä kiertämään. Nimittäin Haganäsin koulussa yksintulleita lapsia opetetaan mm. iskemään tyttösiä. Tämä kaikki kuuluu muutaman päivän kestävään Må Bra-päivään (Voi hyvin-päivää).

Koulupsykologi Wendy Grootin mukaan koulusta on helpomoi selviytyä kun voi hyvin ja oppilaille annetaan erilaisia hyvinvointia edistäviä aktiviteettaja.
Aktiviteetteihin kuuluu kuorolaulua, opiskelutekniikkaa, meditaatiota, “kahden minuutin uusia ystäviä” ja opetusta miten isketään tyttösiä. Dissindenter.com kyseli kunnalta mistä on kyse. Sieltä vastattiin, että opintosuunnitelmaan kuuluu kulttuurinrikastusta.
– Monikulttuurisuus on kaunis asia.
Niin kaunista. Tällaisia monikulttuurisia kohtaamisia toivoisi enemmän. Sydän lämpenee kun huomaa kuinka yksintulleet koviakokeneet lapsukaiset nauravat iloisen hersyvästi kohdatessaan ruotsalaisia tyttösiä.
https://www.facebook.com/almhultskommun/posts/2448288235204622