Turkulaismiehelle 12 vuoden vankeus seksuaalirikoksista

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 1964 syntyneen turkulaisen miehen 12 vuoden vankeuteen törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsenraiskauksista.

Vakavimpia rikoksia koskeneessa tuomiossa vastaajan syyksi on luettu muun ohella Turussa ja muullaSuomessa 14.10.2014–14.4.2019 tehty törkeä lapsen seksuaalinenhyväksikäyttö ja törkeä raiskaus sekä 15.4.2019–13.6.2019 tehty törkeälapsenraiskaus. Toisessa tuomiossa saman vastaajan syyksi on luettuulkomailla vuonna 2008 tehty törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttöja ulkomailla vuonna 2011 tehty pakottaminen seksuaaliseen tekoon.Muissa tuomioissa saman vastaajan syyksi on luettu vuonna 2015tehtyjä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisiä.
Vakavimmassa tekokokonaisuudessa vastaaja on ollut usean vuodenaikana ja ainakin 100 eri kerralla sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa.Yhdyntöjä on toteutettu eri tavoin ja tekokokonaisuuteen on liittynyterilaisten seksuaalisten tekojen kuvaamista ja tallentamista. Vastaaja onasianomistajalle läheinen henkilö. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöäkoskeva rikos on ollut törkeä, koska teko on ollut omiaan aiheuttamaanerityistä vahinkoa lapselle tämän iän ja kehitystason sekä tämän tekijääkohtaan tunteman erityisen luottamuksen ja tekijästä riippuvaisenaseman vuoksi. Ottaen huomioon vastaajan ja asianomistajankeskinäisen suhteen laatu ja sen erityispiirteet, asianomistajan onkatsottu olleen sellaisessa avuttomassa tilassa vastaajaan nähden, ettämyös raiskausrikoksen tunnusmerkistö on täyttynyt.
Osa teoista on tehty ulkomailla ja lapsille on juotettu alkoholia, jolloin nämä ovat olleet avuttomassa tilassa.
12 vuoden vankeuden lisäksi tuomittiin maksamaan isot rahalliset korvaukset.
Asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilöllisyydet, oikeudenkäyntiasiakirjat sekätuomiot on tuomiolauselmaa ja lainkohtia lukuun ottamatta määrättypidettäväksi salassa 60 vuotta.