Ruotsi myöntänyt 2010-luvulla yhteensä yli miljoona oleskelulupaa

Aiemmin kerroin, että Ruotsi on myöntänyt 10-luvulla vajaa 650 tuhatta oleskelulupaa erilaisilla turvapaikkaperusteilla. Jos lasketaan yhteen Ruotsin kaikki myöntämät oleskeluluvat…

Read More