Juha Mäenpää PS: Ilmastotoimilla ajetaan maaseutua alas

52823434_2365992096744497_3639346422370795520_n

Tiistaina 25.2.2020 eduskunta käsitteli vuoden 2019 ilmastokertomusta. Kaksi puheenvuoroa pitänyt perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää vaati Suomen taloutta hyödyttäviä ilmastoinvestointeja.

Mäenpää katsoi ilmastonmuutoksella pelottelemisen menneen järjettömyyksiin. Hän esimerkiksi viittasi Partio-lehden peliin, jossa suositeltiin lasten hankkimatta jättämistä ilmastotekona. Hän kritisoi etenkin ilmastoahdistuksen lietsomista lasten ja nuorten keskuuteen.
Mäenpää esitti epäilyn, että nykyhallitus jopa tietoisesti käyttää ilmastotoimia maaseudun autioittamiseen. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä perustellut polttoaineiden hinnankorotukset rokottavat enemmän maaseutua kuin suuria kaupunkeja, koska pitkien etäisyyksien maaseudulla auton tilalle ei useinkaan ole tarjolla vaihtoehtoista liikkumismuotoa.
Mäenpään kritisoidessa polttoaineen hinnannostoa, keskustan suunnasta tulleessa välihuudossa tätä pidettiin indeksikorotuksena. Tähän Mäenpää vastasi tyynesti, että tällä indeksikorotuksella ”te (hallitus) aiheutatte lakkoja”.
Mäenpään mukaan kehä III:n sisäpuolella asuvilla, ratikalla ja metrolla matkustavilla kaupunkilaisilla ei ole käsitystä liikkumisolosuhteista maaseudulla, jossa saattaa kulkea vain yksi bussivuoro päivässä
Maatalouden heikon kannattavuuden kanssa painivien maidon- ja lihantuottajien taakan kasvattamista punaisen lihan väitetyillä haitallisilla ilmastovaikutuksilla hän piti suoranaisena uhkana kotimaisen tuotannon jatkuvuudelle ja huoltovarmuudelle.
Mäenpää totesi, että tuulivoimaloiden vaikutukset ihmisten terveydelle tulisi selvittää ennen lisärakentamista. Mäenpää toivoi pitkäjänteisen terveysvaikutusselvityksen teettämistä uuden kokoluokan tuulivoimaloiden vaikutuksista. Tärkeimpänä ilmastoasianaan Mäenpää korosti Suomessa kehitetyn ”puhtaan teknologian”, eli ns. cleantech-innovaatioiden rahoituksen varmistamista kansallisen hyödyn maksimoimiseksi. Mäenpään kokemuksen mukaan tällä hetkellä on vaarana innovaatioiden, työpaikkojen ja voittojen valuminen Suomen sijasta ulkomaille.
Esimerkkeinä vaivattomasti toteutettavista ilmastotoimista hän nosti esiin puurakentamisen, biokaasun lannoitesivutuotteineen sekä kevyemmällä verotuksella kuluttajille edukkaammat biopohjaiset polttoaineratkaisut, joista MY-diesel -polttoaine esimerkkinä.
Mäenpää korostaa turpeen olevan tärkeä kotimainen uusiutuva luonnonvara, joka on myös tänä vuonna osoittautunut lämmöntuotannolle merkittäväksi. Meidän tulee pitää turvetuotantoa yllä, jotta huoltovarmuutemme säilyy mahdollisten kriisien aikana.
 
Juha Mäenpää
kansanedustaja (ps.)