Ps:n Junnila vaatii hallitukselta kaksi välitöntä toimenpidettä

nsedi00121327-800x_Perussuomalaisten kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila jätti hetki sitten toimenpidealoitteen eduskunnalle, jossa vaatii välittömiä toimia hallitukselta raskaan liikenteen enimmäis- ja lepoaikojen lieventämiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.  Euroopan Unionin jäsenvaltio voi kiireellisissä tapauksissa myöntää poikkeuksia kuljettajien ajo- ja lepotaukovaatimuksiin enintään 30 päivän ajaksi. Ruotsi on näin jo tehnyt.

Lisäkapasiteetilla turvataan kaupankäynnin edellytykset
– Suomessa samat poikkeukset mahdollistaisivat liikenteelle noin 30 % lisäkapasiteetin. Pitkissä matkoissa Suomen halki tai rajat ylittävässä liikenteessä yhdellä kuljettajalla olisi 60 % enemmän päiväsuoritetta. Poikkeuksilla annetaan kuljetusyrityksille paremmat edellytykset selvitä kuljettajien sairastumisista ja mahdollistetaan tavaroiden saatavuus sekä kaupankäynti. Tällä ehkäistään myös mahdollisia konkursseja, Junnila toteaa.
Ruotsi otti maanantaina käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 561/2006 14 artikla kohta 2 mukaiset poikkeukset meneillään olevan Covid-19 -pandemian seurauksena.
Matkailu- ja ravintola-alalle sulkupäätös toiminnan turvaamiseksi
Tiedotteessaan Junnila kiinnittää huomiota myös valmiuslain asiakasvirtaa vähentäviin toimenpiteisiin. Hallituksen päätös julkisten kokoontumisten rajoituksista ei kosketa ravintoloita. Monet matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat joutuneet sulkemaan omalla päätöksellään, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta saada korvausta Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.
– Hallituksen tulee välittömästi ilmoittaa ravintoloiden sulkupäätöksestä, jotta yrittäjillä on mahdollisuus saada korvausta keskeytysvakuutuksesta ja säilyttää yritystoiminta ja työpaikat elinkelpoisena myös pandemian jälkeen, Junnila toteaa.
Julkiset museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat ja monet muut julkiset tilat on jo suljettu. Yksityisen sektorin toimijat ovat saaneet saman vain suosituksena. Toimien tarkoituksena on vähentää sosiaalista kanssakäymistä ja rajoittaa viruksen leviämistä.
Vilhelm Junnila