Pieni ulkomaalaisvähemmistö tekee liki puolet Suomen seksuaalirikoksista

Ohessa pieni katsaus Suomen seksuaalirikoksiin. Luvut kertovat.. mitä kertovat.

Kuvakaappaus 2020-05-22 17-31-40
Miten taulukkoa luetaan: Taulukkoon on jaettu suomalaistaustaiset ja ulkomaalaistaustaiset selvitettyihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt. Viimeisessä sarakkeessa ovat kaikki yhteensä.
Suomessa tehtiin vuonna 2019 yhteensä 2 760 seksuaalirikosta. Luku sisältää kaikki seksuaalirikokset, ei yksin raiskauksia vaan myös erilaisia seksuaalisia ahdisteluja jne. Luku kattaa siis kaikki rikokset, jotka kuuluvat kategoriaan seksuaalirikokset.
Suomalaistaustaiset ja ulkomaalaistaustaiset on jaettu seuraavasti:
Suomalaistaustaisiin kuuluvat seuraavat määritelmät: suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa; suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla.
Ulkomaalaistaustaisiin kuuluvat seuraavat määritelmät: ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla; ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa; ryhmä tuntemattomat.
Ulkomaalaisiin lasketaan siis ulkomailla syntyneet, tai Suomessa syntyneet, joiden vanhemmat ovat ulkomaan kansalaisia. Ryhmä tuntemattomat lasketaan myös ulkomaalaisiksi, sillä se käsittää yleensä kansalaisuudettomat. Esimerkiksi palestiinalaisilla ei välttämättä ole mitään kansalaisuutta. Myös Venäjällä on kansalaisuudettomia, kuten Virossa venäläisiä, joilla ei ole mitään kansalaisuutta.
Jos joku haluaa laskea prosenttiosuuksia, niin olkaa hyvät.
Tilastot löytyvät: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__rpk__uhri/statfin_rpk_pxt_11ct.px/