Tekikö YLE valeuutisen valtiovarainmisteriön raportista?


Ylen
mukaan valtiovarainministeriön tuoreesta raportti kertoi, jonka mukaan Suomen heikko talouskehitys johtuisi erityisesti liian vähäisestä maahanmuutosta.

VM selittää eroa kasvuvauhdissa Ruotsiin ja Norjaan monella tekijällä, mutta erityisesti näiden maiden nettomaahanmuuton tuomalla työikäisen väestön selvällä kasvulla

Kun itse luin valtionvarainministeriön raporttia minulle ei tullut lainkaan sellaista käsitystä, että siinä olisi annettu ymmärtää Suomen heikon talouskehityksen johtuvan jotenkin erityisesti maahanmuuton vähyydestä. Kohdassa johtopäätökset ei ollut mitään mainintaa maahanmuutosta. Ilmeisesti iltalehti teki saman johtopäätöksen, sillä uutisoidessaan raportista, se ei maininnut sanaakaan maahanmuutosta. Mielenkiistoista myös on, ettei YLE ollut linkittänyt lainkaan raporttia uutiseensa, vastaavasti taas Iltalehti oli. Onko kaikki tämä vain huolimattomuutta, vai tekikö YLE tietoisesti valeuutisen?

Mutta joka tapauksessa maahanmuutto osuus raportissa on niin mielenkiintoinen, että se kannattaa käydä läpi:

Työperäinen maahanmuutto on yksi tärkeä tekijä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi, jos pula osaajista on koko maan laajuinen. Tällöin työvoiman kysyntään voidaan vastata rekrytoimalla osaavaa työvoimaa ulkomailta, jos kotimaassa ei ole mah-dollista nopeasti kouluttaa työvoimaa tarvittaviin tehtäviin.

Maahanmuuton mahdollisuus vastata työvoiman saatavuuteen liittyviin ongelmiin riippuu kuitenkin olennaisesti maahanmuuton määrästä ja maahanmuuttajien koulutuksesta ja työmarkkinakäyttäytymisestä. Jotta maahanmuutto voisi vastata työvoiman ennustettuun vähenemiseen, nettomaahanmuuton tulisi kasvaa selvästi nykyisestä noin 18 000 vuosit-taiselta tasolta ja maahanmuuttajien työvoimaosuuden tulisi kasvaa (Myrskylä & Pyykkö-nen, 2015). Vuosittaisten maahanmuuttajien määrä on nykyisellään Suomessa vähäisempi suhteessa muihin Pohjoismaihin, eikä maahanmuutto ole merkittävästi kasvanut viimei-sen vuosikymmenen aikana (kuvio 3.9).

Maahanmuuttajien työllisyysaste on Suomessa noin 10 prosenttiyksikköä alempi kuin syn-typeräisellä väestöllä ja lisäksi alhaisempi kuin maahanmuuttajien työllisyysasteet keski-määrin muissa Pohjoismaissa (OECD, 2020c). Maahanmuuttajien matalan työllisyysasteen taustalla on osittain se, että maahanmuuttajat eroavat syntyperäisestä väestöstä koulutuk-seltaan ja vain osa maahanmuuttajista muuttavat työn perässä. Vuonna 2019 noin 60 % myönnetyistä oleskeluluvista olivat työperustaisia (Maahanmuttovirasto, 2020).”

Raportissakin kerrotaan myöhemmin, että automaatio tulee vähentämään työpaikkojen määrää merkittävästi tulevaisuudessa. Siksi ihmettelenkin mistä raportin tekijät voivat tietää, että Suomeen tarvitaan lisää työvoimaa vaikka työikäisen väestön määrä väheneekin? Raportissakin myönnetään, että maahanmuuttajien työllisyysaste on kantaväestöä heikompaa. Tämän lisäksi toinen ikävä fakta on, että maahanmuuttajat tienaavat vuodessa melkein kymppitonnin vähemmän kuin kantaväestö. Näiden tietojen valossa maahanmuutto ei kovin suurelta rikkaudelta vaikuta.

Raportti jatkaa:

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajien työllistyminen ja ansiotason kehitys riippuvat maahanmuuton syistä ja muista taustatekijöistä, kuten maahanmuuttajien iästä ja koulu-tuksesta (esim. Busk ym., 2016; Sarvimäki, 2011). Esimerkiksi pakolaistaustaisten todennä-köisyys työllistyä on tutkimuksissa havaittu olevan pienempi kuin muilla maahanmuutta-jilla (Husted ym., 2001). Tutkimusten mukaan politiikkatoimilla on mahdollista parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia (Sarvimäki & Hämäläinen, 2016)”

Humanitaarisin syin tulleiden työllisyysaste paranee toki vähän vuosien varrella, mutta Suomen Perustan tutkimusten mukaan, jopa työllistyneestä humanitaarisin syin tulleesta maahanmuuttajasta koituu enemmän kuluja kuin tuloja, koska he työllistyvät usein matalapalkka-aloille.

Vuosittaisen maahanmuuton määrää ja työllisyyttä lisäävät toimet ovat Suomessa tärkeitä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien parantamiseksi ja toisaalta vastaisivat kasvavaan työvoiman kysyntään. Muun kuin työn perässä maahan muuttavien työllistymistä tulisi nostaa parantamalla maahanmuuttajien valmiuksia työllistyä.”

Mitä ne maahanmuuttoa lisäävät toimet voisivat olla? Koska työvoiman vapaa liikkuvuus on EU:ssa voimassa, niin Suomeen saa tulla nyt jo 500 miljoonaa ihmistä ihan vapaasti töihin. EU:n ulkopuoleltakin saa tulla erityisasiantuntija,yrittäjät, tutkijat jne. korkeapalkkaiset maahanmuuttajat, mutta halpatyövoiman maahanmuuttoa rajoitetaan.

Ulkomaalaisen halpatyövoiman ongelmallisuudesta olen ennenkin kirjoittanut.

”Matalapalkka-aloille jo täällä olevat työttömän palkkaamisesta on yhteiskunnalle huomattavasti tuplaa suurempi merkitys, sillä monesta matalapalkka-aloilla työskentelevistä henkilöistä kertyy yhteiskunnalle enemmän kuluja kuin tuloja, mutta usein kuitenkin  huomattavasti vähemmän jos hän olisi työttömänä. Hyvä esimerkki tästä löytyy Suomen Perustan tutkimuksesta, jonka mukaan keskimääräisen töissä käyvän somalin nettotulonsiirrot ovat -947 ja työttömän suomalaisen -9202. Vaikka matalapalkka-aloilla työskentelevä jäisi vähän nettotulonsiirtojen jälkeen vähän plussallekin, silti jo täällä olevan työttömän työllistäminen on yhteiskunnan kannalta moninkertaisesti kannattavampaa, kuin rajojen takaa maahanmuuttajien haaliminen. Ei siis mikään ihme, että OECD-maista ainoastaan Ruotsi luopunut saatavuusharkinnasta

Subscribe
Notify of
guest
29 Kommenttia
Vanhimmat
Uusimmat Peukutetuimmat
Inline Feedbacks
View all comments
Sakari Rajamäki

Olin jotekin hämmästynyt miten heikkotasoinen tuo työperäien maahanmuuton osuus oli. Persut ovat jo pitkään puhuneet ulkomaalaisen halpatyövoiman ongelmallisuudesta ja esittäneet argumentteja joihin kukaan ei ole onnistunut vastaamaan. Ilmeisesti mitään ei olla opittu. Korkeasti koulutettua työvoimaa Suomi voisikin tarvita, mutta sitä pitäisi houkutella vaikka veroja alentamalla. Haittamaahanmuuton lisääminen vain vähentää Suomen houttelevuutta osaajien silmissä.

Tehdäänkö noita raportteja ”mä olen vaan täällä töissä” asenteella? Vähän siltä vaikuttaa. Raportissa hehkutettiin myös oppivelvollisuuden pidentämistä, vaikka on aivan selvää ettei syrjäytyneiden amikseen työntämisestä tule seuraamaan mitään hyvää. Mielumin kannattai ottaa mallia vaikka Sveitsin oppisopimusjärjestelmästä, jonka ansiosta siellä on osaavaa ja hyvinkoulutettua työvoimaa.

Minä

Kirjoittelevat artikkeleita poliittisin motiivein. Tarkoitus on vääristää kuvaa sopivaksi.

Ruotsissa hyödyllinen maahanmuutto alkoi kutistua noin vuonna 1980, jolloin alkoi maahan tulla enemmän ja enemmän porukkaa, joilla ei ollut koulutusta ja tulivat Euroopan ulkopuolelta. Jo varhaisessa vaiheessa pystyi näkemään, että tästä ei hyvää seuraa.

Mitä tuli turvapaikkojen myöntämisiin, tuli turvapaikanhakijoita varsin vähän esim. Etelä.Amerikasta ja syy oli tavallisesti poliittinen vaino, siis ihan oikeat perusteet.

Kun nuo kirjoittelijat puhuvat maahanmuuton hyödyllisyydestä Ruotsin vaurastumisessa, puhuvat he siitä, mikä oli 60- ja 70-luvuilla. Maahan muutti aluksi suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia työvoimaksi. Sittemmin tuli esim. kreikkalaisia. Lopulta turkkilaisetkin alkoivat muuttaa Ruotsiin. Turkkilaisten muutto aloitti yhteiskunnan kannalta negatiivisen kehityksen, vaikka he töitä tekivätkin, eivätkä olleet elättejä.

Kreikkalaiset sopeutuivat hyvin Ruotsiin. Muistan yhden kreikkalaistytön, joka oli kasvanut Ruotsissa. Hän sanoi, että hän vihaa kreikkalaisia, jotka ovat Kreikassa, koska ne eivät tee mitä lupaavat, eivätkä ole vastuullisia. Osa turkkilaisista sopeutui aika hyvin ruotsalaisiin tapoihin, mutta eivät kaikki.

Sen jälkeen alkoi yhä enemmän ja enemmän tulla vaikka mistä päin maailmaa sellaisia, joista tuli lähinä elättejä, eikä sopeutumista Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen ollut enää juurikaan.

Rinkeby oli 70-luvulla aika puhtaasti suomalaisten ja ruotsalaisten aluetta. 80-luvulla sinne alkoi valua vähitellen muutakin väkeä, kuten kreikkalaisia ja turkkilaisia. Ruotsalaisten katoaminen alkoi hiljalleen 80-luvun lopussa ja 90-luvun mittaan Rinkeby kokolailla tyhjeni ruotsalaisista. Hieman myöhäisemällä aikataululla suomalaisetkin katosivat sieltä melkein kokonaan. 90-luvun puolen välin tienoilla tulivat somalit ja muut, jotka täyttivät asunnot. Siinä vaiheessa alkoivat aiemmat rinkebyläiset kadota ja pian siitä tuli lähinnä islaminuskoisten kylä ja liki täysin sossun varassa elävä lähiö.

Miten Ruotsin talous hyötyi 80-luvulla alkaneesta ja 90-luvulla voimistuneesta elättien keruusta? Jos näin olisi, miksi poliitikot vääristelivät ja vaikenivat tiettyjen alueiden sossuriippuvaisuudesta ja ongelmista? Päin vastoin, poliitikot vain ylistivät monikulttuurisuuden ihanuutta.

Fatwantarkistaja

Amiksessa oli puolet porukasta vailla mitään motivaatiota. Opiskelu oli sellaista, että mieluummin menisin kokeilemaan vankilaa, siellä on sentään vartijat. Tästä miltei 25 vuotta aikaa.

Jos nuoria pakotetaan käymään toisen asteen koulutus, he pilaavat miltei koko systeemin. Eikä pelkästään niitä aloja, joille pääsee vitosen keskiarvolla. Laitetaan ne ensin johonkin pajakouluun, jossa somalikin saa kympin kaikista aineista.

Voisi haasteellisille olla joku oma systeemi ehkä. Pienet ryhmäkoot ja kova kuri. Joku valmistalojen rakentaminen vaikka voi olla kovin vaikeaa, toistoja. Ja palkka voi olla ihan jees.

Kuitenkaan tasoa ei saa laskea sillä perusteella, että kaikkien pitää päästä läpi ns normaalien koulutuksesta. Ei saa jättää heitteillekään. Raha on tietty esteenä, kuten aina.

Sakari Rajamäki

Täyttä asiaa kirjoitat!

”Amiksessa oli puolet porukasta vailla mitään motivaatiota. Opiskelu oli sellaista, että mieluummin menisin kokeilemaan vankilaa, siellä on sentään vartijat. Tästä miltei 25 vuotta aikaa”

Olen itsikkin käynyt amiksen ja huomannut saman ongelman. Olen yritänyt sanoa, että amiksessa opiskelee ikäryhmän neloskenttä ja siks touhusta ei meinaa tulla mitään. Ja en edes uskolla ajatella mitä siitä tulee kun siihen päälle lyödään vielä ikäryhmän vilttiketju.

Kerroin tästä myös Halla-ahon seinällä ja hän tykkäsi viestistäni. Joku päättäjä sentään ymmärtää asian, mutta se ei riitä. Ilmeisesti persuissa ja kokoomuksessa ymmärretään ainakin osin oppisopimusvelvolluuden pidentämisen ongelmat, mutta se ei riitä, sillä nyt uudista ollaan tunkemassa. läpi.

”Voisi haasteellisille olla joku oma systeemi ehkä. Pienet ryhmäkoot ja kova kuri”

Näin. Peruskouluissakaan ei ole enää tarkkailuluokkaa, jonka lopettaminen oli myös iso virhe. Nyt kun ongelma nuoret sijoitetaan normaaliin luokkaan he häiriköivät ja pilaavat kaikkien opiskelun. Ei joku hento naisopettaja saa heitä kuriin, vaan heidän pitäisi olla ehdottomasti pienryhmässä jossa olisi joku iso skrode mies pitämässsä heille jöötä. Näin se olisi myös häirikkö opellilaille parempi, jos joku laittaisi heidät järjestykseen ja opiskelustakin voisi tulla jotain. Mutta ilmeisesti tarkkailuluokatki on sen takia, että häirikköoppilaille voi tulla kuulemma stigma, jos heidät siirretään tarkkikselle.

ZzZ

Kun saimme 30t annoksen, niin silloin opetusministerin pesti oli kokoomuksen sannilla. Teot mitä tehtiin esim. ammattikoulutukselle vaikuttivat olevan siksi että kantasuomalaiset valmistuneet olisivat yhtä heikosti koulutettuija kuin nämä raketti-insinöörit. Kantikset ja raketti-insinöörit joutuisivat/joutuvat kilpailemaan keskenään ja tällätavalla saataisiin poljettua suomalaisten palkkoja. Yhä edelleen kokoomuksen opit koulumaailmassa ovat voimassa ja nyt korona aikaan opetus on olematonta. Ei tunnu olevan vasemmistolla kiirettä korjata koulutusresursseja.

Gram

Lauri Nurmi vaatii kolumnissaan Kokoomulaista politiikkaa, että ihmisten on hyväksyttävä, ettei palkkatuloilla voi saada elantoa, vaan loput on haettava sossusta (Kela).

Tämä sossun osallistuminen, tulon muodostukseen on luonnollista maahanmuuttajille, mutta kantasuomalaisen tulot sossunluukulta, raskaan työpäivän jälkeen on aika vittumaista. Tuskin omistusasuntoa noilla tuloilla saa hankittua. (aikoinaan duunarit osti oman kämpän)

YLE on ollut törkeää kommari agitaatiota koko olemasaolonsa ajan.

——————-
Tuossa hyvä neuvo jos auton akku menee rikki näillä pakkasilla.
https://m.youtube.com/watch?v=l665eovBlEk

Kilttimies

Akkumestarivideo vei mennessään ja sen jälkeen tuleva vanhan Uralin restaurointi; tuollaiset kädet ovat rikkaus missä maailmankolkassa tahansa. Ei kykene pojat puoletkaan tuollaiseen.

Valtsu

Heti näkee, että Suomessa mahdollisesti toimiva akkuteollisuus on ajettava ahtaalle – tai siis pois maasta, koska kehitysmaassa asia ei haittaa.

Sattui tuossa käsiin kehitysapuraportti Ruandasta 2015, jossa Suomi jakaa osaamistaan turpeenpoltossa. Mahtaakohan siellä proggis jatkua?

Valtsu

Joo, näkyisi Suomen valtio lainoittaneen turvevoimalan perustamista 50 usd miljoonalla: https://www.finnvera.fi/vienti/vientitakuutoiminta/taatut-kaupat/taatut-kaupat/turvevoimalaitos-ruandaan Päätökset on toki tehty ennen Ohisalon valtaanpääsyä.

Fatwantarkistaja

Lyijyä jos aikoo sulatella, älä tee sitä! Vaikka touhuaa pihalla, syöpään kuolee melko varmasti. Kaverilla oli tuttuja moisissa hommissa ihan täällä Suomessa. Jok’ikinen kuoli, arvaatte mihin.

Woah

Jos katsoo sitä siltä kantilta että valtioinvarmanianministeri on wanhanen ja wanhanen jättää päivän politiikan tämän kauden jälkeen, on tuo ”raportti” varsin raflaava ja liioitteleva ja wanhasen kostoa AY-liikkeen suuntaan. Wanhasen kengässä hiertää edelleen työreformi tyrmäys AY-liikkeen takia silloin kun oli pääministeri. Nyt wanhanen haluaa kostaa niillä keinoilla mitkä kepulla on vihervasemmiston aisankannattajana. Wanhasella ei ole mitään hävittävää ja kosto on se ainut motivaattori joka wanhasen pestin takan oli, kun otti ”vastentahtoisesti” tuon viran vastaan. Näki oivan keinon lyödä vielä yksi isku AY-liikettä kohtaan ja tässä oli potku suoraan munille. Kepun kannatusta wanhanen ei ajattele piirun vertaa, koska näkee että se uppoaa kuukasi kuukaudelta siihen upottavaan suohon, mistä sen olisi ollut mahdollista vielä nousta, kun olisi lähtenyt lätkimään vihervasemmiston apupyörä puolueena hallituksesta, nyt se on myöhäistä.

Fatwantarkistaja

Vanhanen myös kannusti synnytystalkoisiin. Niitä ei koskaan tullut, joten se päätti kostaa sen kansalle. Saatte tuta pakolaisia, kerran nussiminen ei suju oppien mukaan. 2023 se äänestetään taas jatkamaan tuhojaan.

Eräs

Yleltä tuli vielä lupamaksuaikaan sivistäviä ohjelmia kuten kielten opetusta ja ympäristötietoutta.

Nykyisin lähinnä vasemmistopropagandaa urheilun lisäksi.

Fatwantarkistaja

Huomasivat, etten avaa niille ovea. Ukaasitkaan eivät auttaneet. Laittoivat sitten verolleväkisinpantavaksi, johan tepsi.

Natsidokumentit tulevat juuri sopivasti ennen vaaleja. On se ääriääriäärioikeisto kamalaa. Kommunisteilla taasen on hyvät tarkoitusperät, vaikkakin toteutus ontuu. Yritetään uudelleen, kyllä se toimii lopulta.

Särmääjä

Ylen aktivistit ei ole keksiny muuta selitystä. Eiköhän siitä lähdetä että ensinnäkin Suomella pitäs olla oma raha että voi edes verrata muihin pohjoismaihin taloudessa.

h44

Työperäisyä maahanmuuttoa Suomeen on lähinnä Virosta ja Venäjältä sekä jonkin verran muualta entisestä itäblokista. Intiasta ja Kiinasta tulee marginaalinen määrä eri alojen insinöörejä huipputeknologian yrityksiin. EU alueelta vielä vähemmän.

Suomesta puuttuu maailmanluokan metropoli, Tukholma on siinä rajoilla, Pietari kokonsa puolesta kyllä, mutta yhteiskuntamalli karkottaa ulkomaalaiset yritykset.

Mitä siis voi tehdä? Helsinkiin vapaa-kauppaalue ja sinne muutama sata tuhatta kaukoidän, Amerikan ja Intian huippuasiantuntijaa start-up’ja pyörittämään?

Vai liian vähän läpsyttelijöitä

Onkohan esittää laskelmia paljonko sosiaalimaahanmuutto imee rahaa ja paljonko tulijoista on maalle taloudellista hyötyä, veikkaan että vaaka kallistuu menopuolelle.

karttakeppi

Nettohaittaa kertyy esimerkiksi siitä että matupitoisten peruskoulujen, ns. ”koraanikoulujen” levottomuus tuottaa toistaitoisia oppilaita sekä vaatii enevässä määrin kaikenlaisia kallonkutistajakuraattoreita.

Sakari Rajamäki

Onhan näitä tutkittu, mutta ainakin Suomessa ei sitä ole haluttu tehdä ainoastaa persut ovat asiaa tutkineet, eikä tulokset mairittele.

https://www.suomenuutiset.fi/tutkimus-suomeen-muuttava-somali-tai-irakilainen-kay-kalliiksi-veronmaksajalle-jopa-miljoona-euroa-per-maahanmuuttaja/

”Tutkimus osoittaa, että Somaliasta Suomeen muuttavan 20-24-vuotiaan henkilön kustannukset Suomen julkiselle taloudelle ovat kaiken kaikkiaan 951 000 euroa. Jos huomioidaan somalialaisen henkilön lapset, nousee summa 1 343 000 euroon.
Irakista Suomeen muuttavan elinkaarikustannukset julkiselle taloudelle ovat 690 000 euroa, ja lasten vaikutukset huomioiden 844 000 euroa”

On ruotsinkin maahanmuuttosta tehty tutkimuksia.

https://www.kansalainen.fi/pakolaiset-maksavat-ruotsille-347-miljardia-euroa/

Onhan tälläisiä tutkimuksia vaikka millä mitalla jos netista vaan jaksaa kaivaa. Valtamedia puhuu lähinnä ”tutkimuksista” joiden mukaan pakolaisiin satsatut rahat saadaan takaisin viidessä vuodessa.

https://yle.fi/uutiset/3-8890819

”Raportissa on myös useita esimerkkejä aiemmista suurista väestönsiirtymistä, ennen muuta 800 000 ihmisen asuttamisesta Yhdysvaltoihin Vietnamin sodan jälkeen. Nyt muutamia vuosikymmeniä myöhemmin Yhdysvaltain vietnamilaisilla talouksilla on paremmat tulot ja vähemmän työttömyyttä kuin kantaväestöllä”

Niin jos pakolaiset tulisivatkon kauko-idästä, joissa ahkeraa ja eurooppalaisiakin älykkäämpää väkeä, niin varmasti pitkällä aikavälillä vaikutus kansantalouteen olisi positiivinen. (Toisaalta myös vietnamilaisten on alkuun vaikea työllistyä) Vastaavasti turkkilaiset tulivat alunperin töihin Saksaan ja alkuun heistä saattoihin olla taloudellista hyötyä saksalle, mutta tänä päivänä he ovat räikeästi yliedustettuina sekä sossurahojen saajina, että rikollistilastoissa.
https://www.youtube.com/watch?v=XNDvoa2ABNQ&t=19s

Fatwantarkistaja

Somali on lottovoitto Somalialle, jos se saadaan Pohjolaan.

pöh

VM selittää eroa kasvuvauhdissa Ruotsiin ja Norjaan monella tekijällä, mutta erityisesti näiden maiden nettomaahanmuuton tuomalla työikäisen väestön selvällä kasvulla”

Miten kehitysmaa maahanmuutto toisi talouskasvua? Senhän näkee tilastoista että edes seuraavat tulija sukupolvet ei työllisty, ja ”mamu lähiöissä” elävät näkee ihan omin silmin, että muslimi mamu naisia on kadut täynnä, mutta yhtään heitä ei näe ikinä töissä missään.
Työllistävät kyllä kantiksia kun pitää kaikenmaailman palveluita ja kotoutumisia järjestää poliisista, asianajajista ym puhumattakaan, mutta kaikki menee verovaroista.

Suomi Finland

Ylen jutussa siis yritettiin saada kehitysmaamaahanmuutto näyttämään positiivisemmalta kuin mitä se oikeasti on.

Olenkin ihmetellyt sitä, että miten luku- ja kirjoitustaidoton porukka voisi olla jotenkin merkittävä parantava voimavara kansantaloudelle.

Tai jos kouluissa on päästötodistusten kanssa merkittävä ongelma siinä mielessä, että niitä ei voi oikein hyväksytysti antaa, niin miten tuollaisesta pudokasjoukosta voisi kehittyä kuitenkin jokin pätevä voimavara työmarkkinoille. Tosin on myös hämmentävää, jos kukaan ei esitä minkäänlaisia arvioita siitä, että mihin tämä tulee johtamaan. En ole sellaista missään nähnyt. Tuntuu kuin koko asia haluttaisiin vaieta ja vaivihkaa vaan katsoa, että selvitäänköhän asiasta jotenkin.

On muuten huvittavaa, että esitetään arvioita siitä kuinka sotia voi tulevaisuudessa tulla sen vuoksi, että puhdasta juomavettä ei riitä kaikille.

Tässä unohdetaan kovasti ja aktiivisesti se, että jos asia otettaisiin huomioon ja sitä pohdittaisiin jo nyt, niin kenties niitä sotia ei tulisikaan. Mutta kun ihmisoikeudet ja oikeus lisääntyä ja plaa plaa. Eli antaa menon jatkua nyt koska se on ihmisarvoista ja ulkoistetaan se sotiminen ja raakudet tuleville sukupolville. He saavat hoitaa sen sitten kun se on AIVAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. Mutta ei tietenkään sovi, että asiaan puututtaisiin jollain lailla ennakoivasti. Naurettavaa, täysin naurettavaa.

Anna-Maria Korhonen

Minusta jonkinlainen perusymmärrys kansantaloudesta vain on kadonnut. Jos esim Suomessa on 21 000 somalia ja heistä vain 15% käy, jossain vaiheessa töissä on elätettäviä 17 850. Yhden somalin elinkaarikustannukset ovat noin miljoona euroa. Noiden 17 850:n somalin kokonaiskustannukset siis ovat 1,785E10. Joku, jolla on matematiikka hallussa, osaa varmaan kertoa kansantajuisesti, mikä tuo 1,785 potenssiin 10 on suomeksi. Sama työllisyysprosentti koskee irakilaisiakin. Heistä vain ei löytynyt Googlella tietoa, paljonko heitä on Suomessa. Huomattakoon, että 2015 – 2016 maahan tulleista 32500:sta valtaosa oli irakilaisia. Jos irakilaisia olisi sama määrä kuin somaleja, heistä koituisi toinen 1,785E10 lasku veronmaksajalle.

Kuka voi kirkkain silmin väittää, ettei tällä ole mitään merkitystä?

Sakari Rajamäki

Yritin etsiä googlelta maahanmuuttajien työttömyydestä Ruosissa, mutta haku antoi monta valtamedian linkkiä, joissa kerrottiin, että maahanmuuttajien työllisyys on kasvussa Ruotsissa. Tietysti se kasvaa jos on kovaa talouskasvua ja sen mukaan mitä kauemmin maahanmuuttajat asuvat Ruotissa. mutta ei 15-vuodenkaan jälkeen ole kovin hääppöistä.

”21-50 -vuotiaista maahanmuuttajista puolet on työttömänä, työvoiman ulkopuolella tai tukiohjelmien parissa oleskeltuaan Ruotsissa 15 vuotta.

Raportissa tarkasteltiin Afrikasta ja Aasiasta vuosien 1998 ja 2010 välisenä aikana maahan tulleita 21-50 -vuotiaita henkilöitä. Ryhmän työllistymistä seurattiin 5-15 vuoden aikana”

https://www.kansalainen.fi/ruotsin-maahanmuuttajista-vain-puolet-on-toissa-oltuaan-maassa-15-vuotta/

”Myös se on erittäin olennaista paljon työssäkäyvät mamut tienaavat kun lasketaan maahanmuuton kokonaisvaikutuksia.

Maahanmuuttajien on vaikeaa saavuttaa edes 2000 euron kuukausipalkkaa, mikä vastaa palkkaa, jota maksetaan huonoimmin palkatuista töistä Ruotsissa.

Vain 29 prosenttia maahanmuuttajista yltää 2000 euron palkkatasoon oltuaan maassa 9 vuotta. 15 vuotta maassa oleskelleista maahanmuuttajista 37 prosenttia yltää 2000 euron kuukausipalkkaan”

Siinähän olisi PT-medialle hyvä jutun aihetta kun selvittelisi noita työttömyys lukuja. Itse olisin kiinnostunut kaikkien muslimimaista ja Afrikasta tulleiden työttömyysluvuista. Todennäköisesti niitäkin vaan yritetään häivittää Ruotsissa tilastokikkailemalle, kuten Suomessa työttömyyttä(ihan kaikien).

juhaII

Selvä valeuutinen, joka kuvaa YLE:n ja muunkin valtamedian räikeää ja häpeilemätöntä asioiden vääristelyä mikä samalla osoittaa senb kuinka vähän se kunnioittaa suomalaisia veronmaksajia, jotka kustantavat maksamallaan pakkoverolla tätä patologista valehtelua.

YLE on täynnä poliittisia politrukkeja, joille kommunistiseen tapaan totuudella ei ole mitään merkitystä. Suomessa on perinteisesti ennen paheksuttu erittäin voimakkaasti valehtelemista ja tästä useamman kerran kiinni jäänyt henkilö on menettänyt luottonsa lopullisesti, aikoina jolloin kristillisyydellä oli vielä jotain väliä. Suomalaisten rehellisyys on ollut samanlainen iskostunut peruspiirre kuin se, että heidät on tunnettu ahkerina ja vastuunsa hoitavina jopa maanantaista lähtien, vaikka koko viikonloppu on ryypätty raskaasti.

Poliitikot valehtelevat kuin siimaa kautta maailman ja se on lävistänyt Suomenkin poliittisen elämän viimeistään silloin kun liityttiin EU:hun, joka on varsinainen huijari ja ”valehtelijnoiden klubi” vailla vertaa. Isossa maailmassa on valehdeltu sujuvasti satoja vuosia, mutta Suomi säästyi siltä pitkälle 1990-luvun alkuun, jolloin suhmuroitiin pan,kit kuiville veronmaksajien rahoilla ja yrittäjiiltä ulosmitatuila omaisuuksilla. Tuona ajankohtana mädätettiin ja korruptoitiin Suomen siihen asti suht’koht hyvin ”puiden välissä” pysynyt oikeuslaitos ”Koiviston konklaavilla”, jossa oikeuslaitokset velvoitettiin säännönmukaisesti tekemään päätöksiä, jossa pankit voittavat aina. Jota voidaan pitää suoranaisena ryöstömurhana keskellä kirkasta päivää Suomen oikeuslaitoksen ja yhteiskunnan johtavien poliitikkojen sekä eduskunnan siunaamana sellaisella kovasydämmisyydellä, jota ovat osoittaneet vain mitä sairaimmilla sadistisilla mielillä varustetut hirmuhallitsijat ja diktaattorit!

Islanti toimi toisin. Eikäpä mm. tämä YLE ole siitä liikoja huudellut! Miksikähän?

Sakari Rajamäki

Maahanmuuttokriiset sivustolla kommentoin tätä kirjoitusta myös ja copypastaanpa saman kirjoitukseni tähänkin ketjuun:

Koska Ruotsilla menee paremmin taloudessa ja maahanmuuttokriittise ovat kritisoineet kovasti Ruotsin maahamuuttopoltiikkaa monella varmaa heraa kysymys onko maahanmuuttokriitikot sittenkin väärässä?
Ihan alkuun kannattaa tarkastelle ongelmallisen maahanmuuton määrää Ruosissa. Ruotsissa on miljoona Aasiasta ja Afrikasta tullutta mamua, mutta ruotsissa on kuitekin 10 mljoonaa asukasta. Joten 9 miljoonaa muuta ihmistä pystyy helposi kannattelemaan tuota miljoonaa.
Vertailukohtana Onhan Jenkkilässäkin 13 prosenttia väestöstä mustia ja silti siitä on kehittynyt maailman rikkain valtio. Kuitekin jos valtaosa Jenkeistä olisi mustia maa olisi todennäköisesti kehitysmaa, sillä sellaisia on kaikki maat jossa musta ovat enemmistönä.
Alla olevasti linkissä siis kerrotaan, että Ruotsissa on miljoona Afrikasta ja aasiasta tullut.
https://www.kansalainen.fi/ruotsalainen-taloustieteilija…/

8uomi ja Ruotsi olivat suurinpiirtein tasoissa ennen finassikriisiä, mutta koska Ruotsilla on oma valuutta, niin se toipui paremmin kriisista ja meni menojaan taloudellisesti. Euro ei ole tietenkään ainoa selitys. Ruotsilla on esim. monipuolisempi talous. Sisaministeriön raportissa Suomea verrattiin myös Ruotsiin vaikka se ei ole mitenkään mielekästä, sillä Norja kylpee öljyssä ja se selittää maan vaurauden.

Dickie

tollasilla agenda raporteil voi pyyhkii pres..eensä ho…siin on taas muutama sosiologi väsänny jotain palkkansa eteen, mut ei tollasil raporteil siis realli elämäs..ole mitään merkitystä

Teppo lautamies

Minun ennustukseni on.
Vielä tulee päivä, jolloin nämä mädät päättäjät ja asioista vastuussa olevat ihmiset ovat oikeuden edessä vastaamassa rikoksistaan Suomen kansaa kohtaan. Silloin voisin kysyä heiltä, että miten meni niinkuin omasta mielestä.