Millä teknologian ja IT-alan osilla on hyvät työnäkymät tulevaisuudessa?

Maailmassa ollaan teknologian kehityksen kulmakohdassa. Monet perinteiset ammatit ovat häviämässä kun niiden tilalle on tullut automaatio ja tekoälyn tehostavat ohjelmistot. Samalla tällä on suuri vaikutus työmarkkinoihin, ja ihmiset ovat joutuneet kouluttautumaan uuteen työtehtävään tai vaihtamaan täydellistä alaa, koska vanha työpaikka on hävinnyt.