Lyhyttä tilastoa Tukholman maahanmuuttajalähiöistä

Rinkeby täyttää 50 vuotta. Lienee aika ottaa lyhyt katsaus koko Järvan alueen maahanmuuttajalähiöiden tilastoihin. Tilasto on kerätty Tukholman kaupungin tilastoista. Vertailun vuoksi otetaan rinnalle Skärholmenin maahanmuuttaja-alue.