Kieliongelmat nousevat yhä suuremmaksi ongelmaksi vanhustenhoidossa

Yhä useammasta kunnasta kerrotaan, että vanhustenhoidon suurin ongelma tällä hetkellä on kieliongelmat. Ulkomaalaiset hoitajat eivät ymmärrä tarpeeksi hyvin ruotsia, jotta vanhukset ymmärtäisivät heitä ja päinvastoin.

Sverigesradion haastattelykyselyn mukaan Ruotsin vajaasta 200 kunnasta suurin osa ilmoitti, että vanhustenhoidon henkilökunnan suurin ongelma kielitaidon puute ja siihen tarvittaisiin kunnon parannusta.

81-vuotias mies, jonka luona käy vanhusten kotipalvelu, kertoo, että kieliongelmat ovat perustavanlaatuisia.

– He auttavat väärällä tavalla. Kun sanon jonkun asian, niin he tekevät aivan muuta. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä mitä olen sanonut.

Kielitaidon puute johtaa siis siihen, että hoitajat eivät ymmärrä hoidettaviensa tarpeita ja väärinymmärryksistä voi syntyä jopa ihan vaaratilanteita. Lisäksi dokumentaatio voi olla aivan ihan muuta kuin pitäisi.

Nyt ollaankin harkittu, että hoitajille vaadittaisiin jonkinlaisia kielitestejä.