Ruotsi odottaa Nato-päätöstä – mitä Suomi tekee ensin

Nato-asiat puhuttavat ihmisiä myös Ruotsissa. Yleisesti ottaen Natoon suhtaudutaan hieman eri tavalla kuin Suomessa. Ruotsalaisten Nato-asioissa pohditaan usein ensisijaistesti miten Suomi suhtautuu Natoon.

Useimmat tuttava-, kaveri- ja työpiiriin kuuluvat henkilöt ajattelevat Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä melko samalla tavalla. Jos Suomi liittyy Natoon, niin silloin Ruotsinkin tulee liittyä.

Ruotsissa Nato-jäsenyys on toisin sanoen ikään kuin ulkoistettu Suomelle. Tässä on ydinfilosofiana se, että Suomi tuntee Venäjän paremmin kuin Ruotsi. Suomella on modernissa historiassa parempi tuntemus ja “kohtaaminen” Venäjän metkuista kuin Ruotsilla. Jos Suomi siis katsoo, että on hyvä liittyä Natoon, silloin Ruotsin kannattaa ymmärtää Suomen kanta ja kokemus, ja liittyä itsekin Natoon.

Mielenkiintoista on se, että Ruotsin Nato-vastustajilla on jotakuinkin sama kanta. Jos Suomi EI liity Natoon, niin silloin Ruotsin pitää ymmärtää Suomen kokemus Venäjästä ja sitä myöten olla itsekin liittymättä Natoon. Jos Suomi ei liity Natoon, niin Ruotsin näkökulmasta Venäjää ei tässä tapauksessa katsota kuitenkaan niin suureksi uhaksi, TAI Suomi katsoo, että se pystyy pitämään Venäjän rajan takana. Molempi parempi, tai huonompi, jos Venäjällä on laajentumispyrkimyksiä, niin Ruotsin näkökulmasta Suomi on kuitenkin etumaa.

Ruotsi ei joka tapauksessa tule tekemään mahdollista Natoon liittymispäätöstä ennen kuin Suomi on tehnyt asian eteen kyllä tai ei-päätöksen. Jos Ruotsi nyt jotenkin yhtäkkiä liittyisi Natoon, ikään kuin “ohi Suomen”, niin silloin Suomi ajettaisiin eräänlaiselle harmaalle vyöhykkeelle. Kaikki muut Suomen naapurimaathan Ruotsia lukuun ottamatta kuuluvat jo Natoon; Norja ja Viro. Samoin kuin kaikki Itämeren valtiot. Suomi jäisi näin ollen pussin pohjalle ja sieltä Suomen positio maailmanlaajuisesti olisi puhtaasti Venäjän etupiirivaltio.

 

Nato-asioissa nykyään jokaisella on kiivas mielipide. Jonkun mukaan Venäjä ei ole uhka, mitä syytä Venäjällä olisi uhata Suomea aluevaltauksilla. Toisen mukaan Venäjä on tehnyt Suomen suuntaan ennenkin aluevaatimuksia, joten ei ole mitenkään epätodennäköistä, että Venäjä alkaisi taas jossain vaiheessa esittämään aluevaatimuksia kuten se teki vuoden 1939 aikana.