Varsinaissuomalaiseen yhtiöön liittyvä esitutkinta koskien rahanpesuepäilyä päättymässä

Keskusrikospoliisi on syksystä 2018 lähtien tutkinut varsinaissuomalaiseen yhtiöön liittyvää laajaa talousrikoskokonaisuutta. Osittain jo syyteharkintaan siirtyneeseen kokonaisuuteen liittyen poliisi on selvittänyt rahanpesuepäilyä, jonka yhteydessä takavarikoitiin käteisvaroja noin 3,5 miljoonaa euroa. Poliisin saaman oikeusapuvastauksen perusteella poliisilla ei ole perusteita jatkaa epäillyn rahanpesurikoksen selvittämistä ja takavarikoitu omaisuus tullaan palauttamaan.

Keskusrikospoliisin tutkiman laajaan talousrikoskokonaisuuteen liittyvän rahanpesuepäilyn esitutkinta on päättymässä. Esitutkinnassa poliisi epäili varsinaissuomalaisen yhtiön toimintaan liittyvien henkilöiden syyllistyneen törkeään rahanpesuun, minkä perusteella takavarikoitiin käteisvaroja noin 3,5 miljoonaa euroa kotietsintäoperaation yhteydessä syyskuussa 2018.

Osa varsinaissuomalaiseen yhtiöön liittyvästä esitutkintakokonaisuudesta on valmistunut jo aiemmin ja siirtynyt syyteharkintaan. Maaliskuussa syyteharkintaan siirtyi esitutkinta, jossa poliisi epäili, että yhtiö on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja siten välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa. Poliisi tutki asiaa törkeänä veropetoksena, törkeänä työeläkevakuutusmaksupetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena.

Rahanpesurikoksen osalta esitutkinnassa on odotettu oikeusapuvastausta, jolla on ollut keskeistä merkitystä esitutkinnan etenemisen kannalta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on jatkanut poliisin pyynnöstä syytteennostamisen määräaikaa 15.7.2022 saakka. Nyt saapuneen oikeusapuvastauksen perusteella on arvioitu mahdollisuuksia esitutkinnan jatkamiselle. Vastauksen perusteella poliisilla ei ole perusteita jatkaa epäillyn rahanpesun esirikoksen selvittämistä. Rikosepäilyn perusteella takavarikoitu omaisuus tullaan palauttamaan ja poliisi tulee esittämään syyttäjälle esitutkinnan päättämistä rajoittamalla.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja kansainvälisesti laaja. Tutkinnan kestoon on vaikuttanut mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa tapahtumien selvittämiseksi, sanoo tutkinnanjohtaja,