Hämeen taksiliikenteen valvonnassa havaittiin paljon puutteita

Hämeen poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) yhteisissä taksiliikenteen valvontaiskuissa havaittiin useita puutteita ajopäiväkirjoissa

Lauantaina 3.12 Hämeen poliisilaitoksen alueella toteutetuissa valvontaiskuissa tarkastettiin yhteensä 69 taksia, joista yhteensä 42:ssä oli huomautettavaa.  Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä 32 sakkoa, lähinnä ajopäiväkirjoissa havaituista puutteista sekä 9 liikennevirhemaksua pääasiassa siitä, että luvanhaltijan nimi tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä.

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:
•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 23
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 12
•    Hintatietojen esittämisessä puutteita 8
•    Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 6
•    Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 32

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat muun muassa poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Päijät-Hämeessä tarkastettiin 42 taksia, joista 25:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 20 sakkoa ja 5 liikennevirhemaksua. Eniten seuraamuksia määrättiin työsuhteisen taksikuljettajan ajopäiväkirjan puutteista. Ajoneuvot olivat hyväkuntoisia, eikä kuljettajien ajokunnossa ollut moitittavaa.

−  Valvonnassa havaittujen rikkeiden kokonaismäärä luvanvaraisessa liikenteessä on aivan liian suuri, toteaa ylikonstaapeli Petri Molander.

Kanta-Hämeessä tarkastettiin 27 taksia, joista 17:ssä tapauksessa määrättiin seuraamuksia. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 12 sakkoa, 4 liikennevirhemaksua sekä yhden kirjallisen huomautuksen. Eniten seuraamuksia määrättiin työsuhteisen taksikuljettajan ajopäiväkirjan puutteista. Kahdella taksinkuljettajalla oli vanhentunut taksinkuljettajan ajolupa.

−  Puutteita oli yllättävän paljon, toteaa Kanta-Hämeen valvonnasta vastannut ylikonstaapeli Jarno Alarotu.  Ajoneuvojen kunnossa ei ollut huomautettavaa, ajoneuvot olivat poikkeuksetta uudehkoja ja hyväkuntoisia. Päihtymysepäilyjä ei tavattu.
Taksissa tulee olla nähtävillä luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi
Valvonnassa havaittiin puutteita tietojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Taksissa on oltava matkustajan nähtävillä luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

−  Noin joka kolmannesta valvonnassa tarkastetusta taksista puuttuivat joko luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot tai kuljettajan nimitiedot tai kummatkin. Toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän mainittujen tietojen esilläpitoon enemmän huomiota, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

− Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana myös taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

−  Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Ajopäiväkirjaa ei ollut pitänyt 32 kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella 2023.

Subscribe
Notify of
guest
3 Kommenttia
Vanhimmat
Uusimmat Peukutetuimmat
Inline Feedbacks
View all comments
YLEn valehteleva tuo yle

“.. työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle ..”

No, sitten toin päin. Miten on ohjeistettu asiakkaita väkivaltaisten tekojen varalta, esim raiskaus?

Anonyymi

Iten pitää ajopäiväkirjaa, jos ei osaa lukea eikä kirjoittaa?

Qroquius Kad

Täytynee piirrellä kuvia.