Eduskunnassa äänestys Ottawan sopimuksesta

Ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa oli tänään 16.2. äänestys jalkaväkimiinat takaisin käyttöön esittävästä kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloitteella irtauduttaisiin jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Valiokunnan enemmistö katsoi, että kansainvälisestä sopimuksesta irtaantuminen ei ole kansalaisaloitteella mahdollista.

Perussuomalaiset olivat eri linjalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion tekemän ja PS:n kansanedustaja Sakari Puiston kannattaman esityksen puolesta äänesti perussuomalaisten lisäksi kristillisdemokraatit.

Esitys hävisi äänestyksessä, kun sitä vastaan äänestivät valiokunnassa kokoomus, keskusta, vihreät, SDP ja vasemmistoliitto.

– Pidän varsin erikoisena, että ulkoasiainvaliokunta katsoo kansalaisaloitteen olevan lainvastaista toteuttaa ilman, että asiasta edes pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausunto, Ville Tavio sanoo.

Perussuomalaisten laatima vastaehdotus on tässä kokonaisuudessaan:

”Katsomme, että kansalaisaloitejärjestelmä on tarkoitettu kansanvallan välineeksi ja demokratian vahvistaminen edellyttää, että kansalaisaloitteella voidaan esittää myös lakimuutosta kansainvälisen sopimuksen alaan kuuluvasta asiasta. Ulkoasiainvaliokunta ei ole hankkinut asiassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, eikä ulkoasiainvaliokunta ole oikea taho päättämään asian perustuslainmukaisuutta. Perustuslainmukaisuutta ei ole myöskään ulkoasiainvaliokunnassa tutkittu, eikä asiasta ole saatu yhdenkään perustuslakioppineen lausuntoa. Näin ollen käsittelyä on syytä jatkaa ja pyytää asiassa perustuslakivaliokunnan lausunto. On oleellista, että vaikka nykyisin lainsäädäntö perustuu usein kansainvälisiin sopimuksiin, voi Suomi suvereenina valtiona silti halutessaan muuttaa omia lakejaan. Kansainvälisistä sopimuksista irtautumista on syytä arvioida tapauskohtaisesti kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa pidämme perusteltuna, että kansallinen turvallisuus menee Ottawan jalkaväkimiinat kieltävän kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden edelle. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja ryhtyy tarvittaviin toimiin jalkaväkimiinakiellosta irtautumiseksi.”

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments