Veikkauksen monopoli kaatuu – Miten Ruotsin malli toteutetaan Suomessa?

Veikkauksen monopolin purkaminen on ollut Suomen politiikkakentän yksi puhutuimmista
aiheista viimeisen muutaman vuoden ajan. Vihdoin viime kesäkuussa hallitus ilmoitti, että he
ovat sitoutuneet purkamaan Veikkauksen monopolin vuoteen 2026 mennessä. Uusimpaan
hallitusohjelmaan kaavailtu muutos tarkoittaa, että Suomessa ollaan siirtymässä käyttämään
samanlaista lisensointi- ja sääntelyjärjestelmää kuin Ruotsissa.

 

Monopolin purkamisen odotetuimmat muutokset

Varmuutta siitä, mitä Veikkauksen monopolin purkaminen Suomessa tulee saamaan aikaan on
tässä vaiheessa mahdotonta tietää. Suomi tulee varmasti ottamaan paljon mallia Ruotsista,
jossa lisensointijärjestelmään siirtyminen oli alun kankeuden jälkeen menestys. Muutoksiin
liittyen on kuitenkin liikkeellä paljon huhuja, joista osa voi tuoda suomalaisille pelaajille sellaisia
etuuksia, joita aiemmin ei ole täällä nähty.

Eniten odotettu asia ovat aidosti suomalaiset nettikasinot. Tällä hetkellä niitä on virallisesti
olemassa kaksi, Manner-Suomessa toimiva Veikkaus ja Ahvenanmaalla operoiva Paf. Kun
lisensointijärjestelmä pannaan käytäntöön, voi myös muille uhkapeliyrityksille alkaa virallisesti
mahdollisuus toimia Suomesta käsin. Tämän myötä palvelut useita toimintoja tullaan
kehittämään juuri suomalaisten pelaajien preferenssien mukaan, bonuksia tullaan keskittämään
enemmän vain suomalaisille, sekä priorisointi tulee koskemaan juuri suomalaisia käyttäjiä.

Toinen erilaisesta näkökulmasta odotettu muutos on uhkapelikentän turvallistaminen. Tälläkin
hetkellä suomalaisten käyttäjien on mahdollista pelata tuhansilla erilaisilla uhkapelisivustoilla,
joista suurin osa ei täytä kaikkia luotettavuuden ja turvallisuuden kriteereitä. Tämän myötä
rahojen menetys voi itse uhkapelaamisessa häviämisen lisäksi olla mahdollista esimerkiksi
ei-suojattujen rahansiirtojen kautta tai tietomurtojen yhteydessä.

Odotettuja muutoksia voidaan nähdä myös muun muassa erilaisien bonuksien kehittymisessä,
paremmassa uhkapelisivustojen laadussa, täysin suomenkielisissä palveluissa,
uhkapelivoittojen verotuksessa sekä parempien maksutapojen tarjonnassa. Kysymysmerkeiksi
taas jäävät esimerkiksi kryptovaluutoilla pelaaminen, uhkapelisivustojen mobiilisovelluksien
tulevaisuus sekä hupeneva sivustojen tarjonta. Nämä kaikki ovat kuitenkin asioita, joiden
kohtalo selviää meille vasta ajon kuluessa.

 

Samankaltainen lisensointijärjestelmä Ruotsissa

Ruotsissa käytössä oleva lisensointijärjestelmä herätti alussa paljon epäilyksiä, mutta sillä on
pitkällä tähtäimellä ollut lukuisia positiivisia vaikutuksia maan uhkapelikenttään. Tästä on osittain
kiittäminen Ruotsin uhkapelilisenssin saamiseen liittyville tiukoille rajoituksille. Jokaisen lisenssin
haluavan uhkapeliyrityksen tulee täyttää kattava lista erilaisia kriteereitä liittyen sivun ja
rahansiirtojen suojaukseen, käyttöehtoihin, pelaajien suojelemiseen, riippuvuuksia ehkäisevään
toimintaan sekä muihin vastaaviin asioihin.

Kun tarvittava uhkapelilisenssi on saatavilla vain täyttämällä tarkat ja vaativat kriteerit, on
Ruotsin uhkapelikentästä tullut myös huomattavasti aiempaa turvallisempi. Epäluotettavat ja
heikkoja palveluita tarjoavat uhkapeliyritykset eivät enää voi operoida Ruotsissa, joka on eduksi
jokaiselle uhkapelaajalle. Tämän myötä Ruotsi on onnistunut nostamaan huomattavasti jokaisen
pelaajan asiakasturvaa, joka ei ilman lisensointijärjestelmää samalla tavalla onnistunut.

Lisensointijärjestelmä koettiin Ruotsissa välttämättömäksi pitkälti samasta syystä kuin
Suomessa. Svenska Spel, eli paikallinen Veikkaus menetti vuosien saatossa noin puolet
uhkapelimarkkinoilla liikkuvista pelaajista ja rahasta ulkomaisille toimijoille. Sama on havaittu
myös Veikkauksen viimeisimmästä vuosikertomuksesta. Lisensointijärjestelmä on auttanut
valtiota pitämään tulovirran suurena, sillä Svenska Spelillä tapahtuvan pelaamisen lisäksi myös
lisenssimaksut ja järjestelmään liittyvät verot maksetaan Ruotsiin.

 

Mihin lisensointijärjestelmän varoja käytettäisiin?

Tuleva lisensointijärjestelmä tulee mitä todennäköisimmin tuottamaan valtiolle suuremman
kassavirran kuin Veikkaus tekee tällä hetkellä. Veikkauksen tuottama rahavirta taas tulee lähes
varmasti pienenemään entisestään, mutta nämä molemmat yhteenlaskettuna valtion odotetaan
saavan tällä tavalla enemmän rahaa käytettäväkseen. Kysymysmerkiksi siis nousee, mihin
nämä rahat tulisi tulevaisuudessa sijoittaa?

Veikkauksen tuotot on jo vuosien ajan jaettu erinäisille järjestöille, ja oletuksena on, että myös
lisensointijärjestelmän tuotot tullaan käsittelemään samalla tavalla. Aiemmin Veikkauksen
voittoja on jaettu muun muassa rahoittamaan asunnottomia tukevaa järjestöä, lukuisia erilaisia
urheilujärjestöjä, nuorisoa ja heidän mielenterveyttä, hevosurheilua, sekä veteraaneja ja
sotainvalideja. Toisin sanoen tuotoilla on pyritty vahvasti edistämään yleistä hyvinvointia koko
Suomessa, ja myös lisensointijärjestelmän tuotot tullaan suurella todennäköisyydellä jakamaan
juuri vastaavanlaisille järjestöille ja tahoille.

Tämän lisäksi monet uskovat tällä osa-alueella Suomen kopioivan yhden asian Ruotsin omasta
lisensointijärjestelmästä, ja panostavan sen myötä enemmän ennaltaehkäisemään ja hoitamaan
uhkapeliongelmia. Suomessa aiemmin monopoliasemaa on perusteltu nimenomaan näiden
asioiden ehkäisyllä, mutta Ruotsi on onnistunut tässä viimeisen muutaman vuoden aikana
Suomea paremmin lisensointijärjestelmän avulla.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments