Todennäköinen skenaario, jos Suomi hakisi Natoon

Jotkut poliitikot, kuten vihreiden Ville Niinistö ovat kertoneet, että heidän kantansa Natoon liittymisen suhteen muuttui päivässä, Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Kuinka näin mutkikkaassa asiassa voi muodostaa uuden kannan päivässä ilman perusteellista riskianalyysiä?

Kantaa muodostaessa täytyy yrittää olla sekä mahdollisimman hyvä psykologi että shakkimestari. Venäjän ydinasevaltahan on uhannut meitä sotilaallisilla toimilla johdonmukaisesti jo ainakin vuodesta 2008 saakka, jos liitymme Natoon, joten kanta tulee muodostaa äärimmäisen huolella. Tämä edellyttää kaikkien mahdollisuuksien ennakointia ennen ja jälkeen jokaisen siirron. Lisäksi tulee kyetä eläytymään mahdollisimman hyvin Venäjän diktatuurin ajatuksenjuoksuun. Koska Natoon vai ei -arviointi edellyttää erittäin paljon tietoa ja älykästä analysointikykyä samalla, kun kyseessä on äärimmäisen kovat panokset, kansanäänestys ei tule kyseeseen. Ilmeisesti esimerkiksi punavihreät naiset elävät paljolti omassa kuplassaan tunteiden vietävinä, eivätkä oikein jaksa seurata uutisia. Ihmiset jaksavat ja ehtivät yleensäkin perehtyä kiireisessä elämänmenossa hyvin vaihtelevasti tilannetta koskeviin uutisiin ja problematiikkaan. Toki ymmärrän, että jotkut poliitikot vierittäisivät mielellään kansalle sen painavan vastuun, joka päätöksestä seuraa, koska panokset ovat kovat ja riskit omaa luokkaansa.

Itseäni on harmittanut Nato-jäsenyyden mustavalkoinen pyörittely mediassa – vastaan vai ei. Ensinnäkin on välimuotoja ja olemme etenemässä tässä suhteessa. Toisaalta vasta eilen mediassa pohdiskeltiin Venäjän Ukrainankin kohdalla käyttämää jäätynyttä konfliktia, joka estää Nato-jäsenyyden. Vaikka Natoa sinänsä pitäisi kannatettavana vaihtoehtona, niin seuraammeko jääräpäisesti Ukrainan ottamia askelia siten, että laitamme Nato-hakemuksen tulille, minkä Putin kokee haasteena sotaan ja saamme tämän seurauksena toisaalta sodan, mutta emme Nato-jäsenyyttä? Mielestäni näyttää lähes varmalta, että Nato-jäsenyytemme ei tule etenemään, vaan saamme hakemisesta vähintään suurta harmia, koska Natossa nähdään jopa kyberhyökkäys eilen uutisoidun asiantuntijalausunnon mukaan helposti sellaisena konfliktina, joka torppaa jäsenyyspyrkimykset. Herääkin kysymys, että kuinka todennäköistä on, ettei Putin – pitkäjänteisistä uhkauksistaan huolimatta – toteuttaisi edes helposti toteutettavia interventioita, jotka Nato näkee jäsenyyden torppaavina konflikteina? En itse näe oikeastaan mitään mahdollisuutta tällaiselle skenaariolle, jos Putin jatkaa vallassa, sillä tämä eläjä menettäisi naamansa kansansa edessä, jos ei toteuttaisi selkeitä, vuosien varrella usein toistamiaan uhkauksia, jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä.

Paljon on puhuttu Ukrainan sodan myötä avautuneesta aikaikkunasta, joka mahdollistaisi Nato-jäsenyyden suht turvallisesti. Venäjän kalusto ja miehistö ovat siirtyneet etäämmälle Ukrainaan. Samalla Venäjän voima heikkenee päivä päivältä Ukrainan taistellessa koko Euroopan puolesta. Natoon liittymisen aikaikkuna on kapea, joten liittymisen tulisi olla nopea prosessi. Kuten presidentti Niinistökin on kommentoinut, emme kuitenkaan voi puuttua Naton 30 jäsenmaan parlamentaarisiin prosesseihin yrittämällä ripeyttää niitä. Maiden joukosta löytyy epäilemättä myös hyvin hitaita ja toisaalta Suomea kohtaan melko välinpitämättömiäkin maita. Mitään takeita aikatauluista tuskin voimme vaatia jäsenmailta. Lisäksi on epävarmaa, hyväksyvätkö kaikki jäsenmaat ylipäätään Suomea jäseneksi huomioiden Suomen geopoliittinen sijainti tulenarassa tilanteessa. Jos Venäjä huomaa, ettei Suomea hyväksytäkään, Suomella ei ole enää Paasikiven linjan mukaista valttikorttia käytettävänä Venäjän suhteen. On hyvin suuri todennäköisyys, että päädymme näin ojasta allikkoon yrittäessämme parantaa Suomen turvallisuustilannetta.

Toisaalta luin eilen asiantuntijanäkemyksen, että olisimme jo nyt menettäneet Venäjän silmissä puolueettomuutemme lähennyttyämme Yhdysvaltojen suuntaan ja tuettuamme Ukrainaa muiden EU-maiden kanssa – myös aseellisesti. No näin on. Olemmehan olleet EU:n jäsenenä jo EU:n puolustusyhteistyössä ja meillä on ollut pidempään – vuodesta 2014 saakka – myös isäntämaasopimus Naton kanssa. Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltolan mukaan Putinilla kriittinen raja Suomen puolueettomuudesta karkaamisessa saattaa kuitenkin tulla vastaan vasta hakiessamme varsinaista Nato-jäsenyyttä. Näin ainakin silloin, jos Suomen Nato-veljeily ei todella konkreettisesti pelottaisi Putinia, vaan kysymys Suomen Nato-jäsenyydessä olisi lähinnä periaatteellinen sekä myös kasvojenmenetykseen liittyvä.

Suomen turvallisuustilanne puolueettomanakin on toki heikentynyt Venäjän suhteen myös siinä, kun suomalaiset yritykset ovat päättäneet lähteä Venäjältä. Jo ennestään romahtaneen idänkaupan myötä typistynyt molemminpuolinen hyöty on supistunut hyvin vähäiseksi.

Kannattaako siis Natosta hakea turvaa, koska olemme kenties jo ylittäneet Venäjän sietokyvyn Naton ja Yhdysvaltojen kanssa kaveeraamisessa? Venäjällä voidaan ajatella, että Suomi on jo käytännössä liian paljon kuin Nato-maa aivan, kuten Ukrainan kohdalla: “Venäjän delegaatiota johtava varaulkoministeri Sergei Rjabkov toisti The Wall Street Journalin haastattelussa perjantaina Putinin heinäkuiset näkemykset Ukrainan aseistamisesta ja väitti, että ”tässä mielessä Ukraina on jo Naton jäsen”. Toisaalta Suomi ei voi varustautumalla kasvaa Venäjää edes teoriassa uhkaavaksi maaksi, kuten 44 miljoonan asukkaan Ukraina.

Meistä tuntuu toki naurettavalta, että voisimme mitenkään pieniväestöisenä maana uhata Venäjää samalla, kun kaikki muutkin Nato-maat ovat varsin rauhantahtoisia, elleivät koe, että sotilaallisiin konflikteihin on pakko reagoida. Putin ja suuri osa venäläisistä elää kuitenkin aivan toisenlaisessa todellisuudessa kuin me. Putin elää selvästi menneessä maailmassa ja se merkitsee todella jämähtäneitä asenteita, jotka ovat enemmän tunnepohjaisia pinttymiä kuin objektiivista rationaalisuutta.

Toisinaan esitetään, että mitä muuta syytä Venäjällä olisi vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä kuin se, että Putin haluaa ehkä hyökätä Suomeen tai pitää option Suomen ottamisesta etupiiriinsä. Selittävät syyt liittyvät todennäköisesti ainakin osittain edellä mainitsemiini tunnepohjaisiin pinttymiin toisessa todellisuudessa. Putinin porukalla lienee irrationaalisia antipatioita, pelkoja ja kateutta Yhdysvaltoja kohtaan historiallisena kylmän sodan voittajana, kun sodan päättyessä Venäjä kutistui merkitykseltään vähäiseksi. Toisaalta Putin haluaa selvästi säilyttää liikkumavaraa uhkailla ja tarvittaessa toteuttaa uhkauksiaan maissa, jotka kuuluivat Neuvostoliittoon ja kammoksuu siksi lisääntyviä yhteisiä rajoja Naton kanssa ja Naton laajenemista itään. Tämä käy ilmi Hesarin artikkelista: “Putin vaati joulukuun alussa Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta takuita siitä, ettei sotilasliitto Nato enää laajene itään. Venäjän ulkoministeriö julkaisi tämän jälkeen vaatimuslistan sekä Yhdysvalloille että kaikille Naton jäsenmaille.”

Toisaalta merkittävä painoarvo Venäjään liittyvässä riskianalyysissä tulee antaa Venäjän johdosta kuuluneille lipsautuksille, vihjailuille ja toisen käden tiedolle Suomeen kohdistuvien valloitushalujen suhteen. Näitä on ollut, mutta on merkityksellistä, kuka niitä on esittänyt ja onko ne tulkittu oikein. Itse en ole seurannut tilannetta tältä kannalta, joten minun on mahdotonta ottaa vahvaa Nato-kantaa järkevin perustein. Valheita kylvävän Venäjän vakuutteluille, ettei sillä ole aikomuksia hyökätä Suomeen ei tietenkään voi antaa minkäänlaista painoarvoa. Itse Putiniin eläytyen veikkaisin kuitenkin, että Putin ei havittele Suomea monestakin syystä. Ensinnäkin Putin haikailee todennäköisesti ensisijaisesti niitä Neuvostoliiton aikoja, jotka olivat tälle kulta-aikaa. Siinä Suomen rooli oli olla puolueeton, itsenäinen rajanaapuri. Jos Putin kuitenkin on haikaillut laajempia tsaarin vallan aikaisia rajoja, Venäjän heikentyminen Ukrainan sodan myötä sekä sodan että talouspakotteiden seurauksena on todennäköisesti muuttanut ajatukset, huomioiden myös Putinin ikärajoitus. Toisaalta, jos hulluus olisi todella iskenyt, voisi Suomi olla edelleen haaveissa. Ihan tältä ei kuitenkaan ainakaan vielä vaikuta.

Sodan edetessä opimme vielä tuntemaan naapuriamme paremmin ja sitä myöten voimme arvioida paremmin myös niitä reaktioita, joita Suomen mahdollinen Natoon hakeminen herättäisi Venäjällä. Toivoa sopii, ettei Putinista tässä kuoriudu pahojen ihmisten kategoriassa se kaikkein pahin vaihtoehto, jossa sekä pidäkkeetön pahuus että hulluus yhdistyvät.

Naton puolesta on sekä hyviä että huonoja perusteluita. Ehkä huonoin, mutta pelottavasti jopa kansanedustajien suusta kuultu on se, että Venäjä ei ole koskaan hyökännyt yhteenkään Nato-maahan. Tämä tuntuu eräänlaiselta hokemalta, eikä näitä taideta yleensä kovin syvällisesti miettiä, mutta ne tempaistaan avuksi ainakin silloin, kun ei jakseta pohdiskella asiaa. Hyökkäykset tapahtuvat tietenkin yleensä naapurimaihin, joten kuinkahan monta Nato-naapurimaata Venäjällä on, joihin se olisi voinut hyökätä? Pieni Baltian maiden kolmikko. Ne eivät ole rinnastettavissa Suomeen. Näin vähäisestä määrästä maita ei voida muodostaa lainalaisuuksia. Venäjältä on ilmeisesti kuitenkin lausuttu, ettei se hyökkää Nato-maahan. En tiedä, missä yhteydessä tämä on haluttu lausua ja millaisin tarkoitusperin – tuskin ihan hyvää hyvyyttä kuitenkaan. Tämäntyyppisiin lausuntoihin ei ole itsessään luottaminen. Varmasti kuitenkin Naton sotilaallinen ylivoima korottaa huomattavasti kynnystä hyökätä, kun kummallakaan puolella ei tiedetä, kuinka yhtenäisenä Nato lopulta puolustaa jäsenmaitaan.

Suomen Nato-jäsenyys sinällään on varmasti kannatettava ajatus, mutta oleellista on miettiä, kuinka todennäköistä Suomen pääseminen Naton jäseneksi on, huomioiden Venäjän mahdollisuudet ja intressit estää jäsenyys. Jos haemme, emmekä pääse, päädymme pysyvästi kaikkein vaarallisimpaan turvallisuustilanteeseen, joka tulee asemoimaan Suomen entistäkin perifeerisempään asemaan myös sijoittajien ja suotuisan väestökehityksen suhteen.

Jos haemme Natoon, Venäjän kyberhyökkäysten ohella toteutuu todennäköisesti myös sotilaallinen hyökkäys uhkausten mukaisesti, mutta kuinka suurimuotoisena ja millaiset ovat sen tavoitteet? Kun katsoo karttaa, muistuu taas mieleen, mitä Suomen ja Venäjän pitkä yhteinen raja merkitsee käytännössä. Raja on kyllä Suomelle pitkä, mutta Venäjän rajoista se on hyvin pieni osuus. Lisäksi Natoon sisältyvä Tallinna on suunnilleen yhtä lähellä Venäjälle erityisen tärkeää Pietaria kuin Helsinki. Sitä helposti kuvittelee Suomesta käsin maansa merkityksen suuremmaksi kuin mitä se oikeasti on. Ehkä tässä valossa hyökkäys ei olisi kova, eivätkä tavoitteet suuret. Ehkä Venäjän hyökkäykset riittäisi lopettamaan se, että vetäisimme jäsenyyshakemuksen takaisin, kuten Ukrainan presidentti on väläyttänyt alkuperäisestä tinkimättömyydestä joustaen. Maa, joka kunnioittaa ihmisarvoa joutuu helposti joustamaan tyrannian edessä, jolle ihmishenki on halpa. Pohjois-Korean edellinen diktaattori tuumaili strategioissaan, että Pohjois-Korealla on hyvin varaa menettää kolmannes väestöstään.

Voimme myös ajatella, ettei hyökkäys toteutuisi kovana myöskään siksi, että Venäjä käy Ukrainan sodan jäljiltä ja talouspakotteiden kurimuksessa niin heikoksi. Toisaalta on erittäin kiinnostavaa ja tärkeää huomata, kuinka Venäjä reagoi sen jälkeen, kun Ukraina oli laittanut vetämään jäsenhakemuksen Natoon. Ukraina laittoi hakemuksen sisään v. 2008. Putin reagoi tilanteeseen seuraavin sanoin: ”Jos Ukraina menee Natoon, se menee ilman Krimiä ja itää”. Venäjä ei siten vastustanut koko Ukrainan liittymistä Natoon, vaan piti tärkeänä, ettei Neuvostoliiton historiallisesti tärkeää sotilastukikohtaa ja venäjänkielisiä alueita liitetä Natoon. Tämä kuulostaisi siltä, ettei Venäjä olisi lopultakaan jyrkästi Natoa vastaan. Toisaalta sanat oli aseteltu varmasti taktisesti tässä siten, että Venäjän vaatimus kuulostaisi länsimaissa jotenkin ymmärrettävämmältä ja hyväksyttävämmältä, kun Venäjä esittäisi huolehtivansa vain alueen valtaosin venäläisestä väestöstä.

Ukrainan Nato-jäsenyyden vireille laittamisen jälkeen on huomionarvoista, kuinka pitkään kesti, kunnes Venäjä järjesti tunnetut vihreät miehet Ukrainan Donbassiin ja käynnisti Nato-jäsenyyden estävän jäätyneen konfliktin. Konflikti puhkesi Venäjän ja Ukrainan välille vasta vuonna 2014 – kuusi vuotta Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen. Vaikuttaa myös muuten siltä, ettei Ukrainan Nato-jäsenyyden hakemisella lopultakaan ollut suurta roolia jäätyneen konfliktin aiheuttamisessa sikäli, kuin Wikipediaa silmäilee. Kriisin näyttää laukaisseen Ukrainan vuonna 2014 säätämä uusi kielilaki, joka heikensi Krimin venäjänkielisten asemaa. Toisaalta Venäjä oli ehkä vain odottanut omasta mielestään riittävää syytä hyökätä Ukrainaan samalla, kun se on yrittänyt uudistaa sotakalustoaan pari vuosikymmentä. Sotakaluston uudistamisen vesitti kuitenkin suurelta osin korruptio – Putin sai maistaa omaa lääkettään. Harvoin korruptiosta onkaan ollut suurta hyötyä maailmalle!

Olen itse heräillyt monesti aamuyöllä miettimään Ukrainan sotaa ja Suomeen kohdistuvaa uhkaa. Kun olen nyt saanut tämän kirjoitetuksi, uhka tuntuu paljon pienemmältä kuin aikaisemmin. Putinin on vaikeaa saada Ukrainaa haltuunsa. Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä, tiedossa on hyvin pitkä sissisota. Tällöin Putinilla tuskin on kiinnostusta lähteä hyökkäämään myös Suomeen kovalla kalustolla. Mahdollinen kiinnostus Suomea kohtaan lienee vähentynyt myös siinä tapauksessa, että neuvottelutulokseen päästään, sodan epäonnistumisen ja Venäjälle odottamattoman kovien seurausten vuoksi. Toisaalta Suomen Nato-hakemus varmaan lisäisi kovankin hyökkäyksen uhkaa, jos Putin kokee epäonnistuneensa Ukrainassa ja mokanneensa itsensä kansansa edessä, mutta miettii, että hyökkäys pieneen Suomeen voisi onnistua helpommin ja tuoda voiton.

(Kirjoittaja on mahdollinen eduskuntavaaliehdokas Uudellamaalla.)

Oheislueskeltavaa:

Putinin sodanjulistuspuhe Ukrainalle: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008640606.html?fbclid=IwAR3AxlnYS3fyJtUXtM6YXj-paIQJEkRq5HWIDzvV4kj8ettlBRcMesUzrCg

Välimuodon vaihtoehtoa kohti: https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/4c3cd68c-e312-4009-ba4f-bf4df08edadd

Krimin miehitys: https://fi.wikipedia.org/wiki/Krimin_miehitys_2014

Venäjä voi lukita Suomen: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hidastelu-nato-kysymyksessa-asettaa-suomen-suureen-vaaraan-venaja-voi-lukita-suomen/8374734#gs.sfwznr

Ukrainan presidentti valmis luopumaan Nato-jäsenyyden tavoittelusta: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008669014.html?fbclid=IwAR0DG1mXh9aVUn6V8SqGzp2QWSzSKENg3I0sgUEujw429CN3vIj-XNCIX-s

Putinin kansallisromantiikka Ukrainan suhteen: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008514717.html

Mika Aaltola Natoon liittymisestä: https://yle.fi/uutiset/3-12345947?fbclid=IwAR0pbLRVHpjIOjRUbVtJfLFNOx9P2qiYetTkuduBgAa17dlt0f7PUYv9OtM

Subscribe
Notify of
guest
98 Kommenttia
Vanhimmat
Uusimmat Peukutetuimmat
Inline Feedbacks
View all comments
Tapio
Tapio
11.3.2022 11:53

Sale ja Antti kävivät jenkkilässä ja kommentoivat käymiään keskusteluja. Kumpikin kiemurteli kuin mato koukussa. Kehonkielen perusteella arvelen, että se Naton ovi on tällä kertaa Suomelta suljettuna.

Timing A ja O
Timing A ja O
11.3.2022 16:14
Vastaa...  Tapio

”Kuukauden päästä kun ryssien armeijasta 90% likvidoitu ja suurin osa kalustostansa menetetty niin…”

– silloin on aika mennä NATOON.

luke
luke
11.3.2022 17:14
Vastaa...  Tapio

Epäilen että Putlerin Syyriasta tuottamat taistelijat ovat ennemmin tai myöhemmin Suomen rajalla hydriditunkeutumisessa eihän tuollaiselle väkivaltaiselle laumalle rajavartijat mitään voi Mikkonen on jo vastassa syli avoinna.tietävät että Suomeen kannattaa aina tunkea ikuinen elatus eikä tarvitse poistua.

luke
luke
11.3.2022 19:41
Vastaa...  Tapio

Aina puhutaan että Suomella on 1300 km rajaa Venäjään mutta Nato ja muut jos Suomi vallataan rajaa tulee ainakin 500 km lisää Ruotsin ja Naton rajalle.

rellinen
rellinen
12.3.2022 08:35
Vastaa...  Tapio

Toverit kiemurtelee kremlin nukkemestarin koukussa.

Ohmygod
Ohmygod
11.3.2022 11:57

Olipa siinä vapaata tajunnanvirtaa.
En jaksanut ihan perusteellisesti kaikkea filmaisterin analyysia.
Perusolettama tuossa lienee, että Natossa on turvamme.

Naton autuus on siinä, että sen tiedustelu on hyvin toimivaa ja viimeisenä päivänä muutamalla sen jäsenvaltiolla on atomiaseita, millä tsaarille kostetaan lännen tuhoaminen. Natolla ei ole divisioonia, millä puolustettaisiin Suomeen tunkeutumista idästä.

Suomi lienee Putinin asetelmassa samassa laatikossa Baltian kanssa.
Putin erehtyy Kiinasta, joka viis veisaa Ukrainasta ja Euroopasta. Kiina haluaa Venäjän luonnonvarat. Joskus. Kiinalla ei ole kiirettä. Se saa vielä Siperian halvalla Putinin konkurssipesästä.

pah
pah
11.3.2022 13:42
Vastaa...  Ohmygod

Tosi-asiassa meidän ei ole mitään järkeä hinkua Natoon. Ellei sitten tosiaan haluta Ukrainan tapaan uusia rakennuskantaamme. Kaikki sileäksi?

Äh. Päinvastoin Naton kannattaisi yrittää lahjoa suomi hinnalla millä hyvänsä jäsenekseen. Täysjäseneksi tottakai, sillä kuka muukaan noita Venäjän seuraavaksi suupalakseen himoitsemia Balttimaita pystyisi sitäkään vähää puolustamaan? Eli millä eväillä muut Natomaat pystyisi ilman suomea sitoa/hajauttaa riittävästi hyökkäävän ryssän resursseja toisaalle? Siis haloo, – edes teoriassa!

Anonyym
Anonyym
11.3.2022 15:02
Vastaa...  pah

Missä muissa maissa Euroopan kieppeillä on asevelvollisuus ja reservi? Tai kunnon miesvahvuus muuta kautta? (muissa kuin Suomessa siis)

rellinen
rellinen
12.3.2022 08:44
Vastaa...  pah

Älkää toverit peljätkö. Ei suomi ole natoon liittymässä, kun puten hyökkäysjoukotkin on sidottu ukrainaan. Puheet on vain puheita. Vasta sitten yritys natoon on kiivasta kun koko venäjän arsenaali on käytettävissä suomea vastaan. Luonnolisestikin tarvitaan myös liikekannallepano myöhässä valtiojohto suomeen kuten ukrainassakin. No sehän suomella on ollutkin jo 70 vuotta.

Prozac
Prozac
11.3.2022 17:03
Vastaa...  Ohmygod

Itsellänikin tullut mieleen, että kiina nappaa venäjän, kuin kypsän omenan.

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 20:31
Vastaa...  Prozac

Kiina kolonisoi Siperiaa pikuhiljaa:
siellä toimii viisinumeroinen määrä kiinalaisia yrityksiä, joissa on kuusinumeroinen määrä kiinalaista henkilökunta.

Kiinalaisille kvartaali ei ole vuosineljännes, vaan neljännesvuosisata.
Venäjällä puolestaan miesten keskimääräinen elinikä lähestyy vodkan alkoholiprosentia.

Kiinalla on aikaa odotella Siperian tipahtavan kypsänä hedelmänä odottavalle kouralleen.

Ohmygod
Ohmygod
11.3.2022 21:04
Vastaa...  Qroquius Kad

Putin vaan luulee olevansa Xin paras kaveri. Tulee sitten näkemään. Ehtii siihen mennessä tekemään isoa tuhoa Euroopassa.

Jarno
Jarno
11.3.2022 12:16

Onhan tuolla Venäjällä rajaa Natoon kuuluvan Norjan ja USA:nkin kanssa, ei pelkkien balttien. Ja jos Putin Neuvostoaikoja haikailee, niin silloin hän haikailee vähintään jonkinlaisen YYA-sopimuksen uutta versiota Suomen suunnalla, se oli Neuvostoliitolle sitä kulta-aikaa.

Pelkään että siitä sopimuksesta (toisin kuin esim. Nato-jäsenyydestä) ei ihan yksipuolisella ilmoituksella voisi sitten poistua jos se ei olisikaan Suomelle mieleinen. Samoin siihen liittyminen ei välttämättä olisi ihan 100% omaehtoista jos neuvottelukutsu tulee ja riittävän konkreettista ja kovaa selkänojaa ei ole.

Minä
Minä
11.3.2022 12:16

Vai et valtamediaa lue?

Kuka
Kuka
11.3.2022 15:59
Vastaa...  Minä

Kuka?

Paavo/ Pt-media
Admin
11.3.2022 17:26
Vastaa...  Minä

Jutun kirjoittaja oli siis perussuomalaisten espoolainen kaupunginvaltuutettu Henna Kajava.

Minä
Minä
11.3.2022 18:01
Vastaa...  Paavo/ Pt-media

Aa, ok.

Minä
Minä
12.3.2022 02:33
Vastaa...  Minä

Ei kannata käyttää minun nimimerkkiä, kas kun mielipiteitäni joku voisi luulla sinun mielipiteiksi. Saman nimimerkin ottaminen on keskustelun hämmentämistä. Olen käyttänyt tätä jo vuosia, joten ei ole paljon pyydetty, että vaihtaisit tuon nimimerkin joksikin muuksi, joka erottuu omanaan.

Suomi FInland
Suomi FInland
11.3.2022 12:26

Suomi on kuin haaleaan keitinveteen heitetty sammakko, joka tajuaa tilanteen kun ollaan kiehumisen partaalla.

2000- luvun alun poliitikot, mm Halonen ja Tuomioja, ovat tyyppiesimerkkejä hyväuskoisuudesta. Turvallisuuspolitiikka pitää oikeasti laatia aikaisten signaalien perusteella, eikä jäädä katselemaan, kun tilanne hitaasti, mutta vääjäämättömästi kehittyy vaarallisemmaksi.

Väkisinkin sitä tuntee vahingoniloa, että ryssiin luottaneet yritykset saavat nyt pahasti siipeensä. Investoinnit ryssänmaahan ovat viimeistään nyt mennyttä historiaa.

Runtiti-pou
Runtiti-pou
11.3.2022 15:41
Vastaa...  Suomi FInland

Hyväuskoisia voisivat olla jotkut kaduntallaajat. Nuo ovat kuitenkin huippupoliitikkoja ja juurikin neuvostosiipeä demareissa. Ei sinne ihan tyhmiä nosteta. Vaikuttaja-agenteilta vaikuttavat

Suomi Finland
Suomi Finland
11.3.2022 16:33
Vastaa...  Runtiti-pou

Kansa on tietenkin myös ollut Nato- vastaista. Ei ole haluttu uskoa Venäjän vaarallisuuteen.

Tässä on sama ansa kuin väestönvaihdoksessa. Sitäkin yritetään väittää huuhaaksi, vaikka asia olisi täysin tutkittavissa matemaattisesti. Ja syntyvyyden lasku on yksi tabu lisää, jonka syitä pitäisi avata siitä huolimatta, että asian ydin on tulenarka.

Suomi Finland
Suomi Finland
11.3.2022 16:45
Vastaa...  Suomi Finland

”Putinin kommentti nostaa pörssejä”

Kas kun sijoittajat uskovat, että Putin ei valehtele.

Minä
Minä
12.3.2022 02:37
Vastaa...  Suomi Finland

Suomettumisen aikana kansa aivopestiin uskomaan ”ystävyyteen, yhteistyöhön. avunantoon ja puolueettomuuteen”. Noista mikään ei luonut pohjaa minkäänlaiselle turvallisuudelle, vaan olivat kaikki riski. Suomea ei säästänyt se, että nöyriteltiin itään, vaan se, että Suomeen ryhtyminen ei ollut poliittisesti mahdollista. Mm. USA oli vahvasti sitä vastaan.

YYA teki Suomesta NL:n puskurivaltion, ei muuta.

Kansaa on huijattu uskomaan milloin mihinkin jo vuosikymmeniä.

Jortonki
Jortonki
11.3.2022 22:13
Vastaa...  Runtiti-pou

”Vaikuttaja-agenteilta vaikuttavat”. Pahkasian sanakirja: VAIKUTTAJA on henkilö joka kaivaa korviaan ja levittää ympäristöönsä korvavahaa.

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 12:49

Kirjoituksen voi tiivistää lauseeseen:
”Suomi ei saa liittyä NATOon, koska Ryssä kostaa sen hyökkäämällä Suomeen!”

Ensinnäkään Ryssällä ei ole rahkeita hyökätä mihinkään NATO-maahan, koska se johtaa sotaan USAa vastaan, ja Ryssä tietää ettei voi voittaa sitä.
Vladolf Putler saattaa kyllä haluta tehdä komean joukkoitsemurhan sitä kautta, mutta ei taatusti saa kenraalikuntaa mukaansa.

Toinen virhe on todistelussa, kuinka Ukraina sota olisi muka seurausta Ukrainan NATO-hakemuksesta.
Vaikka kuinka moneen kertaa on sanottu, että Ukraina on anellut useasti pääsyä NATOon, ja joka kerta on vastattu, ettei asiasta edes keskustella;
Ukraina ei ole NATO-kelpoinen eikä sellaiseksi koskaan tule.
Putlerkin tietää tämän.

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 12:52
Vastaa...  Qroquius Kad

Kolmanneksi NATOn nykyinen ja edellinen pääsihteeri ovat sanoneet tammikuussa, että jos Suomi hakisi NATOn jäsenyyttä Ryssän hyökätessä Ukrainaan se voitaisiin hoitaa yön yli kestävällä pikamenettelyllä salaa Ryssältä, joka saa tietää vasta aamulla, kun Suomella on täydet turvatakuut.

Nyt se on tapahtunut.

Joppos123
Joppos123
11.3.2022 14:02
Vastaa...  Qroquius Kad

Se on juuri näin ja sekös putinisteja pelottaa ja vituttaa. Käynnissä on mielenkiintoisia asioita ja epäilen päätepisteessä olevan Suomen NATO-jäsenyys.
Putlerille ei pidä antaa mitään mahdollisuutta höökiä Suomeen kunhan on rakentanut selkäänsä saaneen armeijansa uudelleen.
Jokainen Ukrainassa tapettu ryssä ja tuleen ammuttu tankki on pois Itä-rajaltamme.
Lisää vaan samaa Ukraina.

Runtiti-pou
Runtiti-pou
11.3.2022 15:42
Vastaa...  Qroquius Kad

Siis joko näin ei välttämättä olekaan tai sitten tämäkin poliitikko pettää kansaa

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 20:34
Vastaa...  Runtiti-pou

Kyllä minä Hennaa pidän edelleen järkinaisena, joskin tämä(kin) episodi vahvisti jälleen kerran, että naiset on pidettävä erillään kaikista valtaan ja voimaan liittyvistä asioista.
Eritoten maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta.

Sam Colt
Sam Colt
11.3.2022 21:08
Vastaa...  Qroquius Kad

Totuuden nimessä on kyllä sanottava, että Marin ei ole tämän jupakan yhteydessä tyrinyt.

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 22:27
Vastaa...  Sam Colt

Eipä ole kyllä paljoa tehnytkään.

Make's perfect sense
Make's perfect sense
11.3.2022 14:09
Vastaa...  Qroquius Kad

Kirjoituksen voi tiivistää lauseeseen:
”Suomi ei saa liittyä NATOon, koska Ryssä kostaa sen hyökkäämällä Suomeen!”

Kiitos tiivistyksestä.

Ryssällä on oma historia Napoleonin ja Hitlerin kanssa, joten heidän vinkkelistään katsottuna on järkevää pitää vihollisarmeijat etäällä. Suomella on oma historia ja opitut käytännöt siitä miten ryssän kanssa toimitaan – maantieteelle emme voi mitään.

Itse olen aina ollut sitä mieltä että Suomen maantieteelinen asema pitää nähdä etuna joka mahdollistaa poikkeuksellisen hyvän pääsyn markkinoille, raaka-aineisiin ja yhteistyöhön – eikä ryssä oikeastaan vaadi suomelta muuta kuin ettei Suomi ole vihollinen. Se mitä suomalaiset eivät näe on että Venäjä voisi helposti hankaloittaa Suomen asemaa lakkaamalla estämästä 1M matua kulkemasta Suomeen.

Qroquius Kad
Qroquius Kad
11.3.2022 14:17

Niin on Virollakin yhteinen raja ja historia Ryssän kanssa, ja se on tehnyt siitä omat johtopäätöksensä, jotka eivät niin millään kelpaa suomalaisille.

Suomalaiset haluavat olla se väkivaltaisen alkoholistin vaimo, joka lirkuttelee ja alistuu miehelleen toivoen välttyvänsä hakkaamiselta, kun osa olla oikein mieliksi.
Vaikka tietää kokemuksesta, ettei se väkivaltainen alkoholisti tarvitse mitään syytä lyömiseen.

Make's perfect sense
Make's perfect sense
11.3.2022 14:52
Vastaa...  Qroquius Kad

Kerro toki mitä pahaa Venäjä on tehnyt Suomelle tai suomalaisille Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen? Mitä on tuo Suomen tai suomalaisten jatkuva hakkaaminen?

Minä
Minä
12.3.2022 02:42

Ei puolustusta voi rakentaa noin ohkaisille aatteille. Siinä käy huonosti, jos elää hyväuskoisuudessa ja laiminlyö järjen.

Suomi Finland
Suomi Finland
11.3.2022 14:29

”Ryssällä on oma historia Napoleonin ja Hitlerin kanssa, joten heidän vinkkelistään katsottuna on järkevää pitää vihollisarmeijat etäällä.”

Tämä on totta. Käytännön toimiin ei kuitenkaan kehitysmaan kannattaisi ryhtyä. Siinä kun on ihan realistinen vaara palata vuoteen 1917.

Mielestäni venäläisten on aika katsoa peiliin, unohtaa mongoloidien perinteet ja ystävystyä lännen kanssa. Toki siinä menee aikaa, ennen kuin luottamus voi palata.

Runtiti-pou
Runtiti-pou
11.3.2022 15:43

Mutta sitten seuraa pakkassää ulkosuhteissa ja Venäjä voi kiristää tuolla kaupalla ja yhteistyöllä.

Minä
Minä
12.3.2022 02:43
Vastaa...  Runtiti-pou

Ei pidä koskaan kasvattaa venäjänkauppaa niin suureksi, että siitä olisi riippuvainen.

pah
pah
11.3.2022 13:30

Äh! Ukrainan valitsema poliittinen linja suhteessa Natoon ja USA:han on toimivaksi osoittautunut joten miksi ihmeessä emme ottaisi mallia Ukrainasta?

Meillä on Ukrainan tapaan vanha laajoja arvokkaita perukorjauksia kaipaava purkuikäinen rakennuskanta ja Venäjän armeija on osoittanut että se osaa purkaa nopeasti ja tehokkaasti kaiken vanhan rakennuskannan, vieläpä aivan ilmaiseksi. Tuovat purkamisessa tarvittavan kaluston ja henkilökunnankin erikseen laskuttamatta.


Jotta tuohon päästään niin ei muuta kuin Nato hakemusta sisään vaan. Kiitos EU ajan, meillä menee EU;n ansista taloudessa sen verran hyvin että ihan hyvin voidaan jatkaa hyväksi todetulla linjalla ja lohkaista jatkossa joka vuoden budjeteista semmoiset 2-5% ja antaa nekin velkarahat Nato -herrojen käyttöön.

Runtiti-pou
Runtiti-pou
11.3.2022 15:45
Vastaa...  pah

EU:n vuoksi Suomen talous on aika paskassa kunnossa

Sam Colt
Sam Colt
11.3.2022 21:10
Vastaa...  Runtiti-pou

Et taida paljon seurata talouselämää…

Dan Wesson
Dan Wesson
11.3.2022 13:42

Nato-keskustelu ottaa kohta uutta suuntaa kun ryssä yrittää ottaa myös Moldovan. Sitten voimme keskustella, mihin maahan putte pysähtyy, ja pitääkö asialle mahdollisesti tehdä jotain.

Kukavaan
Kukavaan
11.3.2022 14:36

Venäjä saattaa ryhtyä Suomea koskevaan erikoisoperaatioon jo nyt. Vaikka ensi viikolla. V….taa !

Suomi Finland
Suomi Finland
11.3.2022 16:36
Vastaa...  Kukavaan

Nykyiselle Venäjälle sen aloittama ydinsotakin olisi rauhaa turvaava erikoisoperaatio.

Sam Colt
Sam Colt
11.3.2022 14:58

Hyökkäykseen on kaksi syytä:

Akuutti: Putleria raivostutti hulluuteen asti Venäjän kiekkojoukkueen häviö olympiakisoissa ja vielä Suomelle. Se nöyryytys viimeistään laukaisi hyökkäyskäskyn.

Historiallinen: Putlerin mielessä ww2 ei ole vielä päättynyt. Hänen mielestäään ukrainalaiset eivät tarpeeksi vastustaneet saksalaisia, vaan jopa osin hyväksyivät Stalinia vastaan hyökkäämisen. Ukrainalaiset talonpojat eivät kaikki hyväksyneet neuvostodiktatuuria. Nyt on aika kostaa ukrainalaisten kataluus!

PSn äänestäjä
PSn äänestäjä
11.3.2022 17:47

Olen äänestänyt Henna Kajavaa sekä sote- että kuntavaaleissa, MUISTAKAA HYVÄ EHDOKAS EDUSKUNTAAN 2023 (minulla on ehdokasnenä, äänestin Purraa ennen kuin suuri yleisö tuskin tunsi häntä jne.)

UKRANALAINEN STINGER PUDOTTAA VENÄLÄISTUNKEUTUJAHELIKOPTERIN
https://www.youtube.com/watch?v=9vlH1MS4FkM

Mustamakkara
Mustamakkara
11.3.2022 18:44

Wanha video. Yläpeukku kuitenkin.

Sakari Rajamäki
Sakari Rajamäki
11.3.2022 17:48

Hyvää pohdintaa.. En osaa ottaa kantaa muihin mainitsemiisi asioihin paitsi alla olevaan lainaukseen

”Toisaalta Suomen Nato-hakemus varmaan lisäisi kovankin hyökkäyksen uhkaa, jos Putin kokee epäonnistuneensa Ukrainassa ja mokanneensa itsensä kansansa edessä, mutta miettii, että hyökkäys pieneen Suomeen voisi onnistua helpommin ja tuoda voiton”

Suomella on Urainaa parempi sotilaskalusto ja maastomme on paljon vaikeampi hyökkääjälle.

X
X
11.3.2022 19:43
sims ala bim
sims ala bim
11.3.2022 20:05

On se vaikeaa tämä Nuorisoseuraan liittyminen, maksaa vain jäsenmaksu ja asia sillä selvä. Mikä tässä mättää!

Realisti
Realisti
11.3.2022 20:24

Venäjä hyökännyt viimeisen 20v aikana kaikkiin naapurimaihin jotka lähentyneet liikaa Natoa eli Ukraina ja Georgia kuvassa vihreällä. https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_NATO

Koska pakotteet voi kestää vuosia Venäjän ei kannata pitää taukoa sotatoimissa vaan valloittaa saman tien kaikki ne maat jotka on sen listalla. Yksi kerrallaan mikäli resurssit riittää. Ne pitää taukoa vain jos on aivan pakko.

Rullattu
Rullattu
11.3.2022 21:49
Vastaa...  Realisti

Mutta ei ole hyökännyt yhteenkään natomaahan, mietippä sitä.
Kuka sitä viittii jäädä natoa kiihottamaan kun ryssä hyökkää, jos ollaan natossa, ryssä ei hyökkää.

Antti Tifa
Antti Tifa
12.3.2022 02:38

Ehkä selventää, ehkä ei. Itseäni nukuttaa tämän jälkeen hieman paremmin.
Kenraali evp. Pekka Toveri Sami Miettisen haastateltavana.
https://www.youtube.com/watch?v=w2bHNUf2fCk

trackback
2.4.2022 00:44

… [Trackback]

[…] Read More here: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
21.4.2022 11:10

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
22.4.2022 01:28

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
23.4.2022 20:54

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
24.4.2022 00:02

… [Trackback]

[…] Here you will find 47645 additional Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Here you will find 55842 more Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Here you can find 89472 additional Info on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
25.4.2022 10:41

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
25.4.2022 12:10

… [Trackback]

[…] Here you can find 31842 more Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 00:22

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 00:36

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 00:43

… [Trackback]

[…] There you will find 18999 additional Information to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 00:47

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 20:32

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
26.4.2022 20:33

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
27.4.2022 00:24

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
28.4.2022 00:32

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
1.5.2022 00:50

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
1.5.2022 00:51

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
1.5.2022 02:31

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
4.5.2022 05:48

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
5.5.2022 00:42

… [Trackback]

[…] There you will find 10363 additional Info to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
5.5.2022 16:13

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
9.5.2022 00:21

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
10.5.2022 10:58

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
12.5.2022 00:40

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
12.5.2022 08:00

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]

trackback
20.5.2022 01:31

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: pt-media.org/2022/03/11/todennakoinen-skenaario-jos-suomi-hakisi-natoon/ […]