Ruotsin mahdollinen polttoaineen hinnan alennus ei ehkä sittenkään toteudu

Voi olla, että Ruotsiin kaavailtu polttoaineen hinnanalennus ei toteudukaan. Nimittäin useiden toimijoiden taloudelliset edut menevät ristiin halvemman polttoaineen kanssa ja on selvää, että sellainen ei käy päinsä.

Esimerkiksi toimialajärjestö Drifkraft Sverige kritisoi hallituksen päätöstä alentaa jakeluvelvoitetta sillä yksinkertaisella perusteella, että biopolttoaineeseen on panostettu paljon rahaa sitä silmällä pitäen, että jakeluvelvoite olisi nostettu tappiin vuonna 2030, kuten aiemmat hallitukset ovat päättäneet.

Myös öljyjätti Preem on kertonut samansuuntaisia lausuntoja. Preemin mukaan alan toimijat eivät usko mihinkään 5 kruunun dieselin hinnan alennuksiin, koska jalostamot ovat, kuten jo sanottiin, siirtyneet tuottamaan uusiutuvaa polttoainetta eli biopolttoainetta ja jos jalostamot nyt siirtyisivät pois tästä biopolttoaineen tuotannosta, niin sen aiheuttamat kulut, eli voittojen menetykset, lisätään tietenkin polttoaineiden kuluttajahintoihin.

Preem varoittaa, että dieseliä joudutaan mahdollisesti jopa säännöstelemään jos biopolttoaineiden käytöstä dieselin seassa luovutaan ja dieseliä joudutaan jalostamaan vanhoilla uusilla menetelmillä.