Li Andersson: “Koulukiusaamista ei saa yhdistää mihinkään ryhmään, jos ei lasketa suomalaisia”

Eduskunnan kyselytunnilla persujen Jenna Simula kyseli Anderssonilta seuraavaa:

“Vastuuton maahanmuuttopolitiikka on omiaan lisäämään turvattomuutta kouluissa muun muassa kielimuurin ja kulttuurierojen vuoksi. Haluttomuus kotoutua näkyy jo varhain. Opettajat pelkäävät usein puuttua kiusaamistilanteisiin potkujen, vanhempien, rasismisyytösten ja syytteiden pelossa. Kysynkin: tunnustaako hallitus lainkaan mainitsemiani juurisyitä, jotka lisäävät turvattomuutta kouluissa, ja miten aiotte helpottaa opettajien kynnystä puuttua ongelmiin?”

Andersson kertoi vierastavansa sellaista ajatusta, että koulukiusaaminen yhdistettäisiin johonkin ryhmään, mutta heti perään yhdisti sen suomalaisiin, alkaessaan puhumaan maahanmuuttajien kärsimästä rasismista. Tietysti maahamuuttajakin voi olla rasisti toista maahanmuuttajaa kohtaan, mutta jokainen ymmärtää keitä Andersson tässä tarkoittaa.

THL:n tutkimuksen mukaan sekä Andersson, että Simula ovat osin oikeassa, sillä maahanmuuttajat ovat yliedustettuina sekä koulukiusaajissa, että kiusatuissa.

“koulukiusaamiseen osallistumisessa oli eroja syntyperänja suku-puolen mukaan. Ulkomaalaistaustaisista pojista 20 % ja tytöistä 6% raportoi kiusanneensa muita, kun vastaavat osuudet suomalaistaustaisista olivat 4% ja 1 %.”

“Kouluterveyskyselyn vuosien 2013 ja 2015 aineiston mukaan ulkomaalais-taustaisista pojista 18 % ja tytöistä 8% raportoi kokeneensa koulukiusaamis-ta, vastaavasti suomalaistaustaisista pojista 5 % ja tytöistä 4 %”

Tässäkin asiassa näkee hyvin miten huonosti monikulttuurisuus toimii. Vähemmän maahanmuuttajia=vähemmän koulukiusaamista. Usein myös toiset maahanmuuttaja kiusaavat toisia mamuja. Omien lähteitteni mukaan näin oli myös Vantaan tapauksessa. Jos Lähi-Idästa ja Afrikasta tulleet maahanmuuttajat ovat tutkitusti suomalaisia monikertaisesti rasistisempia luuleeko joku, että ainoastaan kantaväestö syyllistyy kouluissa rasismiin?

Li Andersson ymmärtää vasemmistolaiseen tapaa pohjattomasti pahantekijöistä. Hän ei haluaisi, että kiusaaja joutuisi vaihtamaan koulua, eikä Anderssonilta ole kuullut mitään ehdotuksia rangaistusten koventamisista. Miten Anderssonilla edes voisi olla mitään ratkaisua ongelmaan, sillä hän on osa ongelmaa? Anderssonin kaltaisten ihmisten takia Suomeen tulee massoittain ihmisiä joilta puuttuu sekä halu että kyky oppia, ja kun ei opiskelusta tule mitään alkaa muiden häiritseminen, eikä opettajille anneta riittävästi työkaluja puuttua siihen. Mieleen tulee muutama vuosi sitten kohua herättänyt tapaus, jossa opettaja sai heti potkut siitä kun työnsi oppilaan ulos ruokalasta.