Keski-Uudenmaan pizzeriat eivät saaneet montaa tähteä elintarvikenäytteiden perusteella

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen projektissa tutkittiin 76 elintarvikenäytettä, jotka haettiin toimialueen 22 pizzeriasta. Näytteeksi otettiin jokaisesta ravintolasta yksi lihanäyte, joka oli kinkku- tai pizzasuikaletta tai broileria.

Yksi näyte oli kala- tai katkarapukomponentti, ja yksi näyte oli jäävuorisalaattia. Näytteet tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa. Tutkituista näytteistä enemmistö oli huonoja (14 kpl/18%) tai välttäviä tuloksia (31 kpl/41%).

Erityisesti kinkku- ja pizzasuikaleiden laadussa oli huomautettavaa. Kinkku- ja pizzasuikalenäytteitä otetiin 22 kappaletta ja niistä huonoja tuloksia oli kahdeksan kappaletta ja välttäviä tuloksia viisi kappaletta. Syyt huonoihin ja välttäviin tuloksiin johtuivat suurista kokonaisbakteerimääristä tai enterobakteereista, mikä puolestaan kertoo huonosta käsittelyhygieniasta. Lisäksi yhdestä näytteestä todettiin Listeria monocytogenesta eli listeria-bakteeria.

Kala- tai äyriäisnäytteet koostuivat 18 tonnikalanäytteestä, kuudesta katkarapunäytteestä ja yhdestä lohinäytteestä. Kala- ja katkarapunäytteiden tulokset olivat pääosin hyviä (19 kpl), välttäviä tuloksia oli neljä kappaletta ja huonoja kaksi kappaletta. Välttävät ja huonot tulokset koostuivat kohonneista kokonaisbakteerimääristä, Staphylococcus aureuksesta ja enterobakteereista.

Tutkituista salaattinäytteistä (20 kpl) 11 kappaletta oli laadultaan välttäviä ja kaksi näytettä huonoja kohonneiden hiivojen vuoksi. Tämän lisäksi kahdesta salaattinäytteestä löytyi Bacillus cereus -bakteeria. Näiden salaattien laatu oli välttävä.

Näytteiden lämpötilat ylittivät lainsäädännön raja-arvon 15 näytteessä. Lainsäädännön mukaan projektissa tutkitut helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulisi säilyttää alle kuudessa celcius-asteessa.

Projektin tulokset olivat huonoja erityisesti kinkku- ja pizzasuikaleiden osalta. Huonoja tuloksia oli yli kolmannes otetuista näytteistä. Huolestuttavaa on, että näytteenottokohteista vain 23 %:ssa kaikki näytetulokset olivat hyviä. Pizzasuikaleita käytetään paistettaviin pizzoihin, ja kuumennus alentaa bakteeripitoisuutta. Suoranaista terveyshaittaa ei siis todennäköisesti ole päässyt syntymään. Epäkohtiin on puututtu elintarvikevalvonnan tarkastuksilla, ja vuoden 2022 aikana on tarkoitus uusia projekti siten, että siihen osallistuvat ne kohteet, joissa oli laadultaan huonoja tuloksia kinkku- tai pizzasuikaleissa.