Suomen pisimmät sanat ja niiden merkitykset

Suomen kieli on uralilainen suomenkielinen kieli, jota puhuu suurin osa väestöstä Suomessa ja etniset suomalaiset Suomen ulkopuolella. Suomi on toinen Suomen kahdesta virallisesta kielestä. Ruotsissa sekä suomi että meänkieli ovat virallisia vähemmistökieliä.

Suomen kieli kuuluu uralilaisen kieliperheen suomalaiseen ryhmään. Suomalaiseen ryhmään kuuluu myös viro ja muutama vähemmistökieli, joita puhutaan Itämeren alueella ja Venäjän Karjalan tasavallassa. Suomen ja muiden uralilaisten kielten maantieteellisestä alkuperästä on olemassa useita teorioita. Yleisin näkemys on, että ne ovat peräisin proto-uralilaisesta kielestä jostakin boreaalisesta metsävyöhykkeestä Ural-vuorten alueen ja/tai Volgan keskimmäisen mutkan ympärillä.

Suomen kieli on typologisesti agglutinatiivinen ja käyttää lähes yksinomaan suffiksiaalista liitettä. Substantiivit, adjektiivit, pronominit, numerot ja verbit taivutetaan riippuen niiden roolista lauseessa. Lauseet muodostetaan tavallisesti subjekti, verbi, objekti -sanajärjestyksellä, vaikka laaja taivutus mahdollistaa niiden järjestyksen toisinkin. Sanajärjestyksen muunnelmat on usein varattu tiedon rakenteiden eroille. Ortografia on ruotsinkielisestä aakkosesta johdettu latinalaisin kirjaimin aakkoset, ja enimmäkseen jokainen grafeemi vastaa yhtä foneemia ja päinvastoin. Vokaalin pituus ja konsonantin pituus erotetaan toisistaan, ja diftongeja on useita, vaikka vokaalin harmonia rajoittaa, mitkä diftongit ovat mahdollisia.

Suomea puhuu noin viisi miljoonaa ihmistä, joista suurin osa asuu Suomessa. Merkittäviä suomenkielisiä vähemmistöjä on myös Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa, Brasiliassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa suomalaisista puhuu suomea äidinkielenään. Loput puhuvat äidinkielenään ruotsia, jotakin saamen kielistä tai jotakin muuta kieltä. Virossa suomea toisena kielenä puhuu noin 167 000 ihmistä. Norjan Finnmarkissa ja Pohjois-Ruotsissa esiintyvät suomen kielen lajikkeet ovat virallisten vähemmistökielten asemassa, joten niitä voidaan pitää suomesta erillisinä kielinä. Koska kaikki kolme ovat kuitenkin keskenään ymmärrettäviä, niitä voidaan vaihtoehtoisesti pitää saman kielen murteina.

 

Myös suomen kielen muotoja puhuvat diasporat Siperiassa, Siperian suomalaiset ja Amerikassa, missä Amerikan suomea puhuvat amerikkalaiset suomalaiset. Karjalassa on edelleen ainakin 8500 suomen kielen puhujaa.

 

  1. Jauhelihakeitto

Aloitetaan yksinkertaisimmista. Tämä on suomalainen ruokalaji, joka kääntyy englanniksi muotoon minced meat soup.

  1. Juoksentelisinkohan

Oletko koskaan “pohdiskellut, pitäisikö sinun juosta päämäärättömästi”? No, suomeksi voit ihmetellä kaikkea mitä haluat.

  1. Kolmivaihekilowattituntimittari

Glosben mukaan tämän sanan määritelmä on “kolmivaiheinen sähkömittari”. Se on pohjimmiltaan asia, jota käytämme kuluttamamme sähköenergian mittaamiseen.

  1. Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Suomen kielessä voi sanoa “kuntayhdistyksen peruspalveluiden yleishyödyllinen laitos” yhdellä sanalla, 34 kirjaimen avulla. Tiedämme, että et edes yrittänyt lausua sitä tai yrittänyt tulkita, mitä se todella tarkoittaa.

  1. Suihkuturbiinimoottoriasentajaoppilas

Tämä sana tarkoittaa englanniksi “Jet turbine motor mechanic student”.

  1. Epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhän

Tämä sana tarkoittaa “Ihmettelen jos – vaikka hänen laatuaan ei ole tehty systematisoimattomaksi”.

Ja viimeiseksi olemme jättäneet suomen kielen tunnetuimman, pisimmän ja hankalimman sanan. Tätä sanaa on ihmetelty ympäri maailmaa, useissa eri uutiskanavilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tämä sana saa jopa suomalaisen yllättymään, eikä se ole kantasuomalaisellekkaan mikään helpoin sana lausua nopeasti ääneen.

  1. Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupserioppilas

 

Tämä on suomen pisin sana. Sanassa on 61 kirjainta. Voitko kuvitella käyttäväsi tätä jokapäiväisessä puheessa?

Englanniksi sana tarkoittaa “airplane jet turbine engine auxiliary mechanic non-commissioned officer student”. Tämä sana kuvaa siis henkilöä, joka käy palvelustaan puolustusvoimissa, ja toimii apumekaanikkona lentokoneiden suihkuturbiinimoottoreiden huollossa.

Vaikka tämä sanakysymys saattoi pelotella sinua, ja suomen kieli saattaa olla hyvin haastavaa, jos haluat opiskella kieltä, voit sen oppia. Suomen kieli ei ole mahdoton opiskella. Se vaatii vain normaalia enemmän aikaa, ja kun opit kielen pääset sisäistymään suomalaisten mielenkiintoiseen kulttuuriin ja oppimaan lisää heidän historiastaan.