Pieni tilastokatsaus Tukholman maahanmuuttaja-alueisiin

Tukholmassa on kaksi isompaa maahanmuuttajakeskittymää; Järvan alue sekä Skärholmen. Näiden alueiden lähiöissä maahanmuuttajataustaisten osuus väestöstä on ylivoimaisesti suurempaa. 

Järvan alueeseen kuuluu Rinkebyn, Tenstan, Akallan, Husbyn ja Kistan lähiöt. Tällä alueella asuu yhteensä 70 477 asukasta, joista 85,16 % on ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on syntynyt ulkomailla, tai molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.

Yhteensä Tukholmassa on asukkaita 975 500.

Rinkebyssä ulkomaalaistaustaisia on eniten, 91,95 % väestöstä, mutta kannattaa huomata, että loputkaan eivät ole kantaruotsalaisia. Rinkebyssä ei käytännössä asu yhtään ainoaa kantaruotsalaista.

Kistassa ulkomaalaisten osuus on pienin, sielläkin kuitenkin 76,02 % väestöstä. Jos vertaa, niin viereisen Solhemin asuinalueen demografia muuttuu radikaalisti, siellä ulkomaalaisten osuus on 21 % ja siitäkin suurin osa suomalaisia.

 

Skärholmenin alueella majailee 36 759 ihmistä, joista ulkomaalaisten osuus on 72 %. Skärholmenissa eniten, 82,90 % ja Bredängissä vähiten, 64,63 %.

 

Skärholmenin alueella enemmistö ulkomaalaistaustaisista on Aasialaista alkuperää, kuten myös Järvassa, paitsi Rinkebyssä, jossa afrikkalaiset ovat enemmistönä. Järvassa aasialaiset ja afrikkalaiset ovat tasaisemmin edustettuna kun Skärholmenissa aasialaisilla on selvä enemmistö. Aasialaisiin lasketaan myös lähi-itäläiset.

Skärholmen on selvästi arabialainen basaari kun taas Rinkeby on selvä Mogadishu. Muuten Järvan alue on melkoinen sekametelibasaari. Kun väestön muutos on näin radikaalia, sitä ei voi enää palauttaa ennalleen.