Poliisi ei epäile kansanedustaja Ano Turtiaista rikoksesta

Helsingin poliisi kertoo, että Ano Turtiaista ei epäillä rikoksesta. Yksityishenkilö teki Helsingin poliisille tutkintapyynnön, jossa poliisia pyydettiin selvittämään, onko kansanedustaja Ano Turtiaista syytä epäillä rikoksesta.

54206193_2063318317294745_2917327742347247616_nTutkintapyyntö kohdistui kansanedustajan eduskunnan suuressa salissa 12.6.2019 pitämään puheenvuoroon, kansanedustajan Facebook-julkaisuun sekä kansanedustajan medialle antamiin kommentteihin. Tutkintapyynnön tekijän näkemyksen mukaan kansanedustaja oli iloinnut näissä yhteyksissä 1 400 ihmisen menehtymisestä ebolaepidemian vuoksi Afrikassa.
Päätöksen tehneen tutkinnanjohtajan mukaan Turtiaisen puheenvuorossa eduskunnassa ja Turtiaisen lausumissa medialle oli kyse hallitusohjelman ja kehitysyhteistyön arvostelusta, ja siten sallitusta sananvapauden käytöstä. Turtiaisen Facebook-julkaisu, jossa ebola, luonto, ilmastotalkoot ja Afrikka kytketään toisiinsa, sisältää piirteitä, jotka saattaisivat joissain tilanteissa mahdollisesti merkitä kiihottamisrikoksena rangaistavaa kansanryhmän solvaamista.
Asiassa saatu selvitys viittaa siihen, että Turtiaisen Facebook-julkaisussa on kyse hänen ilmastonmuutokseen, luonnonlakeihin ja väestönkasvuun liittyvistä mielipiteistä, jotka voidaan perustellusti nähdä häiritsevinä, huolestuttavina ja arvostelulle alttiina. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, että ne olisivat kiihottamisrikoksena rangaistavia. Turtiaisen lausumat eivät tässä tapauksessa kohdistu kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä suojattuun ihmisryhmään.
Asiassa ei siten ole syytä epäillä kiihottamista kansanryhmää vastaan eikä mitään muutakaan rikosta, joten esitutkintaa ei aloiteta.
Ano Turtiainen on ollut mm. Monokulttuurin vieraana.