PS:n Mäenpää: Vasemmistohallitus syntyvyyden edistäjänä?

Eduskunnan keskustellessa lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kritisoi hallitusta perhe-epäystävälliseksi. Syinä valtio-omisteisen Postin pienipalkkaisten työntekijöiden n. 30 prosentin palkkaleikkaukset, lapsettomuuden edistäminen ”ilmastotekona” sekä maahanmuuton aiheuttama asumiskustannusten nousu.
Maenpaa-Juha-web-v6990-1437Keskiviikkona 13.11.2019 eduskunta keskusteli aloitteesta lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi. Monen edustajan puheenvuoroissa tuotiin esiin syntyvyyden lasku ja pienituloisuus.
Mäenpää korosti syntyvyyden edellyttävän turvallista ympäristöä sekä palkkaa, jolla palkansaaja tulee toimeen. Mäenpää hämmästeli valtio-omisteisen Postin työntekijöiden palkkoihin kohdistuvat palkkaleikkaukset eivät syntyvyyttä edistä.  Mäenpää ymmärtää tämän lakon ja osoittaa heille tukensa.
– He eivät vaadi lisää palkkaa, vaan he vaativat, että valtio-omisteinen ja valtion omistajaohjaama posti ei laske heidän palkkaansa
– Ihmettelin että miten on mahdollista että, valtio-omisteinen Posti on leikkaamassa palkkoja jo pienipalkkaisilta työntekijöiltään 30-50%? Lisäksi moni heistä tekee osa-aikatyötä
– En kyllä lainkaan ymmärrä, että miten vasemmistopohjainen hallitus voi puhua lapsi- ja perheystävällisyydestä, sekä samanaikaisesti sallia valtionyhtiön pyrkimykset leikata pienituloisilta?
Mäenpää varoitti myös hallitusta syyllistämästä perheitä ilmastolla. Hänen mukaansa Suomessa markkinoidaan vapaaehtoista lapsettomuutta ilmastotekona.
Retorisella kysymyksellään Mäenpää viittasi perheiden kärsivän maahanmuuton aiheuttamasta asuntopulasta ja korkeista vuokrakustannuksista
– Voitteko miettiä jonkun asian, joka yhdistää näitä? Mikä aiheuttaa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi asuntopulaa, joka ylläpitää korkeita vuokrahintoja.
Juha Mäenpää, kansanedustaja (ps.)