Onko ilmaston lämpeneminen jatkumoa viimeisen jääkauden lämpenemiselle?

Viimeisen jääkauden jäätikön raja ja reuna-alueet. Kuva Wikipedia. Kuva kiepautettu ylösalaisin, jotta sitä olisi helpompi lukea.
Erilaisten tiedemiesten tutkimusten mukaan maapallolla on ollut useita jääkausia, joita on seurannut lauha kausi, kunnes taas on alkanut pukkaamaan jäätä.

Viimeisintä jääkautta kutsutaan Veiksel-jääkaudeksi. Se alkoi joskus noin 115 000 vuotta sitten hiljalleen, kunnes 75 000 vuotta sitten pukattiin urut auki ja tapahtui nopea jäätiköityminen.

Sen jälkeen tapahtui hienoista lämpenemistä 60 000 vuotta sitten, kunnes taas alkoi pukata pakkasta. Viimeisen jääkauden kylmin ja jäisin ajanjakso ajoittuu aikaan 18 000- 22 000 vuotta sitten. Tällöin jäätikkö oli laajimmillaan ja peitti käytännössä ison osan pohjoista pallonpuoliskoa.

18-19 000 vuotta sitten ilmasto alkoi lämmetä ja jäätikkö alkoi sulaa. Ja taasen tässä välissä koettiin hieman kylmenemistä, mutta trendi oli kuitenkin lämpenemään päin. Suuntaus lämpenemiseen on ollut viimeiset 11 000 vuotta.

On siis aivan mahdollista, että ilmaston lämpeneminen johtuu pelkästään tästä Veiksel-jääkauden viimeisistä lämpöhönkäyksistä, jolloin Grönlannin jäätiköt ja ne harvat Skandinavian jäätiköt sulavat.

Maapallon ilmasto on tähän asti vaihdellut suuresti hyvin pitkien ajanjaksojen puitteissa. Puhutaan siis tuhansista ja kymmenistä tuhansista vuosista, jona aikana voidaan edes vähän ottaa vertauskuvaa aiempaan. Toisaalta Veikselin aikanakin on tapahtunut useita lyhyen ajan lämpenemisiä ja kylmenemisiä, puhutaan joistakin vuosikymmenistä. Silti trendi on ollut lämpenemään päin.

Tiedemiesten mukaan seuraava jääkausi tulee yhtä varmasti kuin se on tullut ennenkin. Arvio seuraavasta jääkaudesta on 40 000-60 000 päähän.

 

Tällaisiin maapallon jyrkkiin ilmastonvaihteluihin vaikuttavat useat muuttuvat tekijät satojen tuhansien ja miljoonien vuosien aikana. Maan akselissa kulmassa tapathuu muutoksia, kiertoradassa tapathuu muutoksia ja sen sellaista.

Tiede tuntee 11 000, 23 000, 41 000, 100 000 ja 413 000 vuoden välein tapahtuvista sykleistä, jolloin kiertoradassa ja kallistuskulmassa tapahtuu muutoksia.

Nämä muutokset ovat syy sitten sille, että miksi ilmasto muuttuu. Tapahtuu mannerlaattojen liikkumista, merivirtaukset muuttavat suuntaa ja sen sellaista pientä, johon ihminen ei voi vaikuttaa yhtään mitenkään.

 

Itseäni kiinnostaa lähinnä tässä ilmastokeskustelussa se, että miksi joitakin asioita ajetaan aivan täysillä. Miksi sähköautot ovat nyt niin tärkeitä. Miksi joka kukkula pitää peittää pyörivillä propelleilla. Nämä eivät ole kysymyksiä, vaan toteamuksia.

Ilmastokeskustelussa ei ole otettu puheeksi yhtään kertaa sellaista asiaa kuin: miksi energiantuotantoa = sähköntuotantoa muka pitää lisätä? Mihin ihmiskunta muka tänään tarvitsee jatkuvasti enemmän sähköä ja energiaa kuin eilen? Jos kokee, että ilmasto muuttuu omien valintojen kautta, eikä esimerkiksi tuosta Veiksel-jääkauden viimeisten vaiheiden takia, niin miksi silloin kulutusta pitää lisätä?

 

No joo menipä taas. Kovinkaan moni nykyihminen ei ole valmis pienentämään sähkön tai ylipäätään energian kulutusta.